Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra Elstruplaug bestyrelsesmødet 29. marts 2012

DELTAGER: Vita, Carsten, Ejner, Jette, Gretel, Bente, Sandra, Rene, Claus

Ingen kommentar til sidste referat.

Gretel bød velkommen til Sandra som ny bestyrelsesmedlem og kunne fortælle at hun havde sendt en stor tak til gine for hendes tid i Elstruplaugs bestyrelse.

Der blev evalueret på generalforsamlingen hvor der blev drøftet forslag til at trække flere deltagere til generalforsamlingen.

Gretel fremlagde forslag til konstituering af bestyrelsen. Gretel blev genvalgt som formand men en del af formandens tidligere arbejdsopgave flyttes til Jette og Claus.

Vita fortalte om planlægningen af turen for mellemgruppen. Hun undersøger on mulighed for afholdelse af arrangementet i september.

Jette fortalte at der var 12 mand tilmeldt førstehjælpskurset og at det koster 200kr per deltager.

Der blev drøftet om lauget skulle købe en hjertestarter og om det var muligt at søge midler fra fonde.

Gretel fortalte om affaldsindsamlingen d. 22/4. Bente og Sandra tager sig af Flædbækvej og skadebjergvej. René og Claus tager sig af Elstrup Nederby og lidt op af Elstrup Overby. Gretel og Hans Jørgen tager sig af Elstrup Overby og resten af Elstrup. Jette og Vita tager sig af Elstrupskov samt stranden. Der afsluttes hos Kirsten og Claus hvor affaldet også samles.

Claus havde været til møde med Syddanske medier hvor de indbudte mente at avisen skulle satse mere på det lokale stof.

Der blev drøftet om der var mulighed for at få en side reserveret i Vor Egen Avis eventuelt sammen med de andre landsbylaug i det gamle sogn Elstrup-Egen-Stolbro-Østerholm.

Ejner fortalte der vil blive afholdt et kursus om Infoland d. 23/4 om brugen af hjemmesiden.

Grete fortalte om udviklingspulje ansøgningsfristen den 1. maj. De ansøgte midler til skilt ved badebro er endnu ikke blevet udbetalt. Der vil blive søgt midler til etablering af badebroen.

Der vil blive sendt brev til Sille om at vi har konstitueret os og spørgsmål til kommunen om de virkelig har til sinde at fjerne kommune opslaget i lokalaviserne da det vil berøre alle uden elektroniske medier.

Næste møde 31/5 hos Ejner

Del på Facebook