Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bylaugsmødet 8-11-2011

 

Deltagere: Bente, Gine, Rene, Gretel og Jette

Fraværende: Vita, Claus, Ejnar og Carsten

1. Kommentarer til sidste referat:

 ingen

2. Regnskab:

Godkendt. Der hensættes et beløb til vedligehold mm. vedr. broen ved Flædbæk

3. Opfølgning på igangværende sager:

Skilte med legende børn

alle skilte er opsat og sagen afsluttes

Julekalender i december:

de involverede kalenderlåge-deltagere får brev med information – alle andre får info fra hustandsomdelte papirer, infotavler og hjemmesiden

 

Gadenavn Sølspang:

Efter henvendelse fra landsbylauget omkring hvilken strækning der hedder Sølspang, er der sket ændringer fra kommunens side den 1.11.2011. Det skal præciseres at Sølspang går fra krydset ved Guderup Stadion til krydset ved Elstrup.

Kollektiv trafik:

Ingen forslag indsendt, bl.a. på grund af den korte frist fra 27/10 (tilsendt mail) til 1/11 (mødedato). Det med den korte frist tages op i Landsbyforum ved næste møde

Ideer: små busser – lavere takster – evt. indkøbsbusser

Træer:

Levering midt i november iflg. Agnes

Der blev diskuteret placering af de 16 træer og buske. Bestyrelsen skal på besigtigelsestur og se på placeringer 20/11-2011 kl. 13.00 fra legepladsen

Markedspladsen:

Der skal laves et oplæg til hvordan den skal køres og hvilke regler der skal gælde.

Men det blev besluttet at den kun var for borgere i Elstrup og Elstrupskov.

4. Nye sager:

Aktivitetskalender i november/december:

26.11.2011        Juletræstænding

27.11.2011        Juleinspirationstur til Sydals

Der vil blive husstandsomdelt en aktivitetskalender snarest med mere information

5. Evt.

Det svar vi har fået fra Agnes vedr. vores skulptur, blev ikke accepteret. Så der arbejdes videre på sagen.

Pengene fra puljen til ansøgninger, som var opbrugt inden ansøgningsfristen, arbejdes der også videre med. Vi skal have et mere klart svar

Julefrokost for bestyrelsen bliver 9/12-2011 – nærmere information følger

6. Ny mødedato:

Næste møde: 17/1-2012 hos Claus

Pbv

Jette

Del på Facebook