Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bylaugsmødet den 5. april 2016

Deltagere: Gretel, Bente, Solvej, Sandra, Vita, Klaus og Jette

Konstituering  efter generalforsamling:

Formand           Gretel D. Jørgensen

Kasserer            Bente Thomsen

Evaluering efter Generalforsamlingen:

Der blev diskuteret om antallet af fremmødte var ok, eller om man måske skulle vælge at lægge generalforsamlingen på en hverdagsaften og så måske tilbyde mad. Men alt i alt gik generalforsamlingen godt, en god dag med gode diskussioner og lidt til eftertanke, og pizzaer i rigelige mænger.

 

Kommentarer til sidste mødereferat:           ingen

Regnskab:        godkendt

Aktivitetskalender:                   udskydes til mødet i oktober og så kan den evt. laves for hele 2017

Ændring til forretningsorden:   punkt 3 + 6 sammenlægges

Valg af medlemmer til bestyrelsen:  Skal vi fortsætte med at vælge medlemmer til bestyrelsen som vi altid har gjort eller skal der ændres procedure? Men valget er foregået som det fremgår af vedtægterne, og fortsættes sådan

Donationsstander i SuperBrugsen:  intet nyt i sagen endnu, mend vi håber at komme betragtning på et tidspunkt under mottoet: ”Styrke sammenholdet i byen”

Landsbycykel:   Vi har mulighed for at få en låne elcykel til byen. Men vi kan ikke helt se hvordan det kan administreres vedr. udlån og vedligehold. Så derfor har vi meddelt at Elstrup ikke er klar til dette endnu.,

Legepladsen:  der skal sammensættes en gruppe til at se hvad der skal ske med det kommunale område ved dammen på Damtoften. Bl.a. skal legeredskaberne fjernes, da de ikke er godkendte af kommunen. Men eller skal gruppen dannes og så kan et evt. projekt startes op. Ansvarlig: Carsten Iversen

Affaldsindsamling: den 22. maj samles der affald i Elstrup og Elstrupskov og områderne omkring. Derfor håber vi på opbakning fra byens befolkning til dette projekt som kommer os alle til gavn, og så kvitterer vi med pølser og vand. Ansvarlige: Klaus og Jette

Hjertestarter: Hans Skov Jeppesen fortsætter med at søge Tryg-Fonden

LUP: den skal vi have opdateret i løbet af det næste år, hvor der bl.a. skal opdateres omkring Damtoften

Udflugten til Bakken: der er 45 tilmeldte og der søges om økonomisk støtte til turen fra fonde.

Arrangement:   der vil blive inviteret til hygge og rundbold – invitation kommer

EDB-kursus for ældre: der er 10 tilmeldte til kurset og det starter 11-05-2016 hos Anette og Bjarne

Kommunalt:

  • Mødet på Kegnæs – deltagere Bente, Vita, Gretel og Carsten

  • Årets landsby – der er kommet så mange kriterier, så vi ikke komme i betragtning mere

  • Fjordens dag – 03-09-2016 ved Hardeshøj-Ballebro. Landsbylaugene sælger kaffe og kage og overskuddet går til Røde Kors, ferier til børn

  • Krydderurte-kapilærkasser til spejderlejren 2017. Placering af 1 stk. ud for Rita og Svend

  • Fællesforsikring – Elstrup er dækket sammen med alle de andre bylaug betalt af Landsdistriksforeningen. Brolauget har også mulighed for at tilkøbe dette

Næste møde: 5. juli 2016 kl. 19.00 hos Solvej

Pbv

Jette Mai Andersen

Del på Facebook