Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. april 2011 i Elstruplaug

Deltagere: René, Gretel, Ejner, Gine, Jette , Bente
Afbud: Claus, Vita
Referent: Bente

1) Udviklingsplan 2010-2020 blev gennemgået. De manglende punkter blev drøftet og ajourført så den nu snart er klar til at gå i trykken.

2) Jette orienterede omkring badebro-projektet.

3) Vindmølleproblematikken i området blev drøftet og der var enighed om, at opfordre byens borgere til at læse indlægget under Projekt Zero så alle er orienteret. Alle byens borgere er velkomne til at komme med skriftlige kommentarer til bestyrelsens medlemmer, som herefter vil bringe det op på efterfølgende bestyrelsesmøde.  Her vil man vurdere om vi som landsbylaug skal foretage os yderligere . Der er også mulighed for selv at komme med input til debatoplæg på kommunens hjemmeside.

Debatperioden varer fra onsdag den 30. marts til onsdag den 27. april 2011. I denne periode kan debatindlæg, idéer og forslag sendes til: Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller til: planafdeling@sonderborg.dk

Når kommunen har modtaget og vurderet de indkomne bemærkninger udarbejdes en temaplan for vindmøller, der udsendes i en 8 ugers offentlig høring.

4) Kommende arrangementer:

  • Cykeltur i slutningen af  juni 2011
  • Ældreudflugt d. 28. juni 2011

Invitation til begge arrangementer kommer senere.

5) Næste møde: 31. maj 2011 kl. 19.00 hos Gine

P.b.v Bente Thomsen

Del på Facebook