Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmøde 9. november 2009 hos Gine

Mødedeltagere: Gretel, Vita, Gine, Claus, Jette, Bente

Afbud: Ejner, Annelene

Referent: Bente – Fremover vil referent altid være den der sidst holdt bestyrelsesmøde.

Dagsorden:

1. Kommentarer til sidste referat: ingen.

2. Regnskab: godkendt.

3. Opfølgning på gamle sager:

  • Udviklingsplan (pkt. 8 på rulleplan)- Claus har afholdt det første møde i udviklingsgruppen – Landdistriktskoordinator Sille Marcussen Dall deltog.
  • Gretel laver en aftale med Ejlif Steen Petrat-Laursen fra Teknik og miljø (veje & trafik) mht. pladsering af skilte, bænk (pkt. 7 på rulleplan) og gadespejle. Der søges midler til bænke via puljen når godkendelse af pladsering foreligger.
  • Gretel deltager i Landsbyforums møde d. 12. november 2009 istedet for Annelene.

4. Nye sager:

  • Juletræsfest i Elstrupskov den 13. december 2009 / juletræ i Elstrup – Torben Kock sponsorerer  juletræer og landsbylauget køber lyskæder.

5. Evt. :

  • Generalforsamlingen er fastsat til den 21. februar 2010
  • Logokonkurrence – vinder kåres.

6. Ny mødedato: 19. januar 2010 kl. 19.00 – 21.00 hos Gretel

 Pbv. Bente Thomsen

Del på Facebook