Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmøde 21.september 2009 hos Bente

Mødedeltagere: Gretel, Ejner, Annelene, Vita, Jette, Claus, Gine, Bente

Afbud: ingen

Dagsorden:

1. Kommentarer til sidste referat : Ingen

2. Regnskab: Godkendt

3. Opfølgning på gamle sager:

 • Gretel har lavet en oversigt over igangværende projekter som der følges op på til hvert møde.

4. Nye sager:

 a.  Gretel & Ejner har været til Erfamøde om infoland den 9. september 2009, hermed følger nyt herfra.

 • Mail med nye informationer virker ikke helt endnu.
 • Nyt og bedre system kommer, hjemmesiderne er for langsomme i brug.
 • Information om brug af elektronisk ansøgning  – er obligatorisk.

b. 

 • Opload af billeder skal ske enkeltvis, så det kræver tålmodighed.
 • Ejner vil gerne have informationer om indbydelser mv. så han kan få det med på hjemmesiden.
 • Ansøgningsfrist for midler til projekter er den 1. oktober 2009. Vores udviklingsplan er endnu ikke  på plads, men vi har fået tilkendgivelse om at vi kan søge puljen pr. 1. Okt. 09 da der er startet på projektet og vi har historier inde om samtlige huse fra Elstrup / Elstrupskov på LUP.
 • Udviklingsgruppen består af følgende personer: Anders, Hans Jørgen J. Claus, Carsten, Ernst og Hans.
 • Der etableres et møde mellem Landistriktskoordinator Sille Markussen Dall og udviklingsgruppen, så vi kan komme rigtig igang med en udviklingsplan, som skal bestå af følgende 4 punkter:
 1. Historie og analyse
 2. Vision
 3. Strategi
 4. Handlingsplan

c.  Landistriktsfest på Gråsten Landbrugsskole den 30. september 2009.  Deltagere herfra: Ejnar, Gretel,  Jette, Gine, Claus, Bente.

d. Projekt Zero: Der laves en lysfest torsdag den 1. oktober 2009 fra 18-20.00 hos Anette & Bjarne.

Der bliver serveret gratis grillpølser og drikkevarer kan købes billigt.

e. Den 17. august 2009 var Gretel med på en bustur arrangeret af Sønderborg Kommune: Bussen kørte gennem alle Landsbylaug i Kommunen. Det gav en god debat/ inspiration landsbylaugene imellem på turen.

f. Vi fik lavet ansøgninger til vores projekter, så nu håber vi at nogle af dem bliver godkendt, så vi kan komme rigtig igang.

5. Evt.: Intet

6. Ny mødedato: Den 9. november 2009 kl. 19-21.00 hos Gine

PBV / Bente Thomsen

Del på Facebook