Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat Elstruplaug bestyrelsesmøde 1. oktober 2013

Referat af Møde i Bylauget d. 1. oktober 2013, som blev afholdt ved Vita

Tilstede var Bente, Gretel, Sandra, Vita, Jette, Rene´, Ejner, Claus, Carsten

Bylauget havde inviteret Byfestudvalget, ved Heidi og Claus, Mie og Anil til at deltage.
Mie lagde ud og foreslog, at vi fik lavet en aktivitetskalender for alle udvalgene i byen og få en bedre struktur på de udvalg.
Dette kunne være feks. Ved forespørgsel om beløb i forbindelse med afholdelse af arrangement.
Samling af forskellige ting i depot.
Forslag til fremlægning af regnskab
Aktivitetskalender for alle udvalg – kontaktpersoner vil blive indkaldt til fællesmøde.
Dette vil blive den 6/12 kl. 19.00 på Møllen

Aktivitetskalender foreslået gældende fra Generalforsamling til Generalforsamling

Gretel vil påtage sig at lave et organisationsskema

Bylaugets regnskab gennemgået og godkendt

Infotavler bør renoveres – Ejner snakker med Steen

Erstatning for Eva – Der udarbejdes materiale og udsendes efter næste møde i Januar 2014

Jørgen Torres hus – Vi vil kontakte kommunen med henblik på nedskæring af hegn.

Affaldsindsamling – Der vil blive afholdt indsamling en gang årligt. Både by og strand, samme dag.

Nye sager – Kort klub for kvinder – Vita og Gretel vil planlægge og udarbejde en plan.

Juletræstænding – Afholdes d. 30/11 2013

Kalenderlåger vil gentages, Der kommer nærmere besked herom.

Evt. – Landdistriksudvalg søges om tilskud til møllelokale

Der foreslås opdatering af hjemmeside

Claus informerede om møde fra landsbyforum

Næste møde d. 7/1 2014 kl. 19.00 hos Bente 

Del på Facebook