Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat Elstruplaug Bestyrelses møde 5-7-2016

Fremmødte: Gretel, Jette, Vita, Claus, Ejner, Solvej. 
Afbud: Bente, Sandra

Kommentarer til sidste referat: Ingen kommentarer

Regnskab: Årets udflugt har kostet men økonomien ser fin ud. Venter på tilskud fra kommunen.

Igangværende sager:

 • Legeplads: Skitse præsenteret af Gretel. Forslaget ser spændende ud. Vita og Gretel søger fonde om tilskud. Gretel snakker med Günter om involvering.
 • Aktivitetskalender: Kommer på næste bestyrelsesmøde i oktober.
 • Affaldsindsamling: Godt besøgt. Indsamlet 5-6 sække. Forslag om at overveje at afholde det tidligere på året grundet det høje græs. Bestyrelsen er dog enig om at det bedre vejr er positivt. Forslag sidst i April først i Maj.
 • LUP: Alle gennemlæser den nuværende LUP (udleveret af Gretel) og tager forslag til ændringer med til næste bestyrelsesmøde. Søg evt. inspiration hos nogle af de andre landsbylaug på nettet.
 • Byfest: Planlægningen skrider godt frem og alt er planlagt.
 • FOF materialet fremsendt af Bente tages op ved næste møde.
 • Forslag til foredrag med ”Kaffe med Kurt”. Gretel undersøger forventninger og pris.
 • Fernisering for den nye vandre skulptur gennemføres ikke da der er gået en rum tid siden den ”pludselig” blev opstillet.
 • Krydderurter standen på Firhøjvej er til fri afbenyttelse.
 • PC kursus næsten afsluttet. 12 deltagere har været tilmeldt. Et nyt kursus i efteråret vil blive overvejet.
 • Deltager i Fjordens dag i Hardeshøj/Ballebro som foregår 3. september hvor vi skal fortælle om arbejde i vores laug.

Bordet rundt: Kommunen har ringet om at badebroen ikke kom i vandet 1. juni. Vi fik broen i 5. juni. Klagen taget til efterretning men den ændrer nu ikke ved vores planlægning af hvornår den kommer i vandet. Lauget bestemmer og vejr forhold skal også passe.
Gretel har rykket for tilskud til husleje for EDB kursus samt generalforsamling ved kommunen. Nu skulle de endelig være gået ind.
Kommunen har tilbud om gratis blomsterløg til forskønnelse af vores landsby. Gretel bestiller krokusser, påskelinjer, tulipaner.

Næste møde 4. oktober hos Gretel

 

Del på Facebook