Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat bestyrelsesmøde Elstruplaug den 17. Januar 2017

Referat af mødet den 17. Januar 2017, afholdt hos Klaus Iskov Afbud: Ejner Andersen

 1. Kommentarer til sidste referat
  Ingen kommentarer til sidste referat. Vi vil spørge Ejner om han vil være os behjælpelig med drop box, så vi fremadrettet kan bruge dette redskab til at lægge vores referater i.
  Hvis der er nogen som ønsker at læse referatet kan de få en kopi tilsendt.
 2. Regnskab
  Godkendt uden kommentarer.
 3. +4. Opfølgning på igangværende – + nye sager
  1. Generalforsamlingen den 5. Marts 2017
   Afholdes hos Vita og Torben i Elstrupskov. Vi starter kl. 10 og der serveres kaffe og rundstykker til deltagerne. Vi var kort omkring vores vedtægter.
  2. Foredrag ”Kaffe med Kurt”. Er det noget vi vil ? Vi blev enige om at droppe dette foredrag.
  3. Sense ? Forespørgsel sendt til Eva Kastrup Jensen om hun vil komme igen. Afventer hendes tilbagemelding. Hvis positiv, så går vi i gang.
  4. Lys på cykelstien fra Elstrup – Guderup. Vi har gjort kommunen opmærksom på vores ønske, både skriftligt og via revision af kommunenplanen. Det er også nævnt i vores LUP
  5. Udviklings planen. Vita og undertegnede havde et udkast klar, som blev gennemgået. Der afventes noget input til pkt. ”Nyere historie” fra bestyrelsen samt noget fra Møllens Venner. Planen er at udkastet skal fremlægges på generalforsamlingen, hvor deltagerne kan komme med yderligere forslag. Udkastet kan bestilles inden generalforsamlingen, så man kan informere sig inden denne afholdes. Derudover vil der ligge kopier af den under selve generalforamlingen.
 4. Evt
  Bordet rundt. Carsten Andersen kom med forslag til nogle ture der kunne arrangeres i 2017. Småture her i området. F.eks. ”Æ Kleinbahn”, Musses museum, Jollmanns gård, Danfoss Historiske Arkiv. Dette arkiv blev også nævnt af Vita Kock, da hun har kontakt til dette via jobbet. Der bliver arbejdet videre på et besøg på Danfoss Historiske Arkiv.
  Klaus Iskov kunne fortælle at de arbejde på en rundbold dag igen. I lighed med sidste år. De er også i gang med en fastelavns fest.
 5. Landsbyforum. Vi gennemgik mails udsendt af Connie Skovbjerg. De er sendt videre til bestyrelsen. Gennemgik ansøgnings skemaet ”Pulje til borger initiatver”. Måske noget ”Møllens Venner” kunne have glæde af.

Ny mødedato. Næste møde skal efter listen afholdes hos Vita. Den 21. Februar 17, kl. 19

Dagsorden: Planlægning af generalforsamlingen som afholdes den 5. Marts 17.

PBV / Gretel D. Jørgensen

Del på Facebook