Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra stiftende general forsamling

Mødet startede som planlagt kl. 14.30 og der var 52 deltager, bredt fordelt aldersmæssigt og godt repræsenteret fra både Elstrup og Elstrupskov.

 

 

 

 

 

 

Program for mødet

Velkomst v/ Ejner Andersen

Indlæg fra Landdistrikternes Fællesråd v/Connie Skovbjerg

Godkendelse af vedtægterne

Stiftende Generalforsamling

Processen for udarbejdelse af udviklingsplaner

 

Velkomst

Ejner Andersen startede med at byde alle velkommen og takke for at så mange havde vist interesse for projektet. En tak til alle som har ydet en indsats for at projektet er blevet til noget.

Ejner pointere, at det at vi nu får et landsbylaug ikke betyder at alle aktiviteter skal til at gå igennem lauget. Alt det som kører godt, skal der ikke ændres ved eller laves om på. Det er heller ikke meningen at Elstrupskovs aktiviteter som de værner om og er glade for, nu skal til også at være for os alle. Meningen er at vi skal bygge videre på alt det gode og hvis der er noget, der er naturligt og som vi alle har interesse for at gøre fælles, jamen så gør vi det. Enkeltvis kan vi udrette meget, men sammen kan vi udrette endnu mere.

Tanken er, at så mange som muligt inddrages i arbejdet for, at området Elstrup / Elstrupskov vedbliver med at være et attraktivt og levende sted at bo og for, at området udvikler sig positivt med muligheder på lige fod med resten af kommunen. F.eks. vil bestyrelsesmøderne være åbne for alle, et forum, hvor man på tværs af grupperne kan drøfte og koordinere tingene.  Bestyrelsen er det formelle organ der har kontakten til myndighederne og som samler trådene.

 

Landdistrikternes Fællesråd

Sønderborg Kommune har rettet henvendelse til Landdistrikterne Fællesråd for på den måde at sikre sig, at landdistrikterne bliver hørt. Connie Skovbjerg er ansat hos Landdistrikternes Fællesråd. Hun opfordrer os til at glemme alt om andre laug i området og skabe vores eget landsbylaug med vores helt egen identitet..

Iflg.Connie Skovbjerg, er definitionen på et landdistrikt = alt uden for Sønderborg. Alfa og omega er at man samarbejder mellem politiker – borger – embedsmand.

 

Godkendelse af vedtægter og stiftende generalforsamling

Det blev besluttet at bestyrelsen skulle bestå af 7 medlemmer. 5 repræsentanter fra Elstrup og 2 fra Elstrupskov.

Opstillede kandidater til bestyrelsen:

Kathrine Schmidt, Annelene Christensen, Bente Thomsen, Jette Andersen, Vita Kock, Sandra Skov Jeppesen, Claus Hansen, Helle Frederiksen, John (Slynge) H. Petersen, Rene Christensen, samt Gretel Jørgensen.

Med beslutningen om 2 repræsentanter fra Elstrupskov blev Jette Andersen og Vita Kock valgt uden afstemning.

Resultat af afstemning:

Claus Hansen 25, Gretel Jørgensen 24, Gine Schmidt 23, Bente Thomsen 19, Annelene Christensen 14, Helle Frederiksen 12, John (Slynge) H. Petersen 11, Sandra Skov Jeppesen 10,  Rene Christensen 8. De fem med højest stemmeantal er hermed valgt til bestyrelsen. Ejnar sagde ja til at blive WEB master samt suppleant for bilagskontrollanterne.

 

Connie Skovbjerg, hvad er vi stolte af / glade for i Elstrup

Efter den stiftende generalforsamling kom Connie Skovbjerg igen på banen. Vi skulle via tegninger, illustrere hvad man er stolt af og glad for, i Elstrup/Elstrupskov. Der var sammenfald i grupperne af rigtig mange ting, bl.a. kan nævnes:

Elstrup mølle, Helligtrekonger, lanternefesten, ringriderfesten, flot by, mange flotte huse, mange generationer, legepladsen, naturen, udsigten, dyrene, sammenhold, fællesskab, damefrokost, Sankt Hans fest, skolebus, vores alternative opslagstavle, tæt på Sønderborg, Nordborg samt Guderup, ringriderpladsen, jagt, kortspil, juletræsfest, oktoberfest, cykelsti, fastelavn.

 

Elstrup om 10 år:

Herefter gennemførtes samme procedure, men med overskriften – hvordan ser Elstrup/Elstrupskov ud om 10 år.

Nu ser Elstrup således ud:

Cykel sti med lys, sikkerhed, mølleprojekt (Billard-kortspil-fællesspisning-renovering) i samarbejde med kommunen, andre fælleshuse, central legeplads, fællesplads, borde – bænke, information via opslagstavle samt hjemmeside, byvåben, skiltning m. legende børn, bog om Elstrup, åbent landskab, rundkørsel v. kirken, ingen bump, skolebus(med min. kørsel om vinteren), pedelbus, stisystem, forståelse for erhverv, cykeltur, landsbypedel (kørsel-vedligehold-vicevært-pedel), telefonkæde, bredbånd, hjælpe værn, mange flere unge, så der bliver mange generationer, varieret boligmasse, Olle Kolle, nye byggegrunde, renoveret dam i Overbyog ny badebro v. Fladbæk, bålsted v. Fladbæk, bænke og borde v. Fladbæk, ishus v. Fladbæk,  værdier sammenhold.

 

Ud fra disse visioner blev der opstillet flg. arbejdsmateriale til bestyrelsen

 

Møllen (evt. som fælleshus) – Andet fælleshus  – Landsbypedel – Legeplads (centralt – evt. ved dammen)

Information (hjemmesiden – skilte – flag – markedsføring) Infrastruktur (sikre cyklestier – Skolebussen – Gangstier – Bredbånd – Rundkørsel – Ingen bump) – Boligmassen (byggegrunde – Olle Kolle – eksisterende boligmasse) – Værdier (sammenhold – varieret alder – enestående natur – højt aktivitetsniveau -sikkerhed

tilgængelighed)

 

Konstituering af bestyrelsen, den 28. Januar 2009

Formand:

Gretel D. Jørgensen, Skadebjergvej 3, Elstrup / Tlf. 74 45 80 55 / Mail adr.: gdhj@mail.tele.dk

Sekretær:

Annelene Christensen, Elstrup Overby 15, Elstrup /  Tlf. 74 45 86 31 / Mailadr.: annelene.als@gmail.com

Jette Andersen, Hønshøjvej 4, Elstrupskov / Tlf. 74 45 96 69 / Mailadr.: c-a@it.dk

Kasserer:

Bente Thomsen, Fladbækvej 7, Elstrup / Tlf. 74 45 82 01 / Mailadr.: bente-henning@privat.dk

Vita Kock, Fladbækvej 34, Elstrup / Tlf. 74 45 80 89 / Mail adr.: Torben-Kock@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Claus Hansen, Elstrup Overby 16, Elstrup  / Tlf. 74 45 86 65 / Mail adr.: kinsgaard@hansen.mail.dk

Kathrine Schmidt, Elstrup Overby 31, Elstrup / Tlf. 74 45 97 98  / Mail adr.: kathrine.schmidt@cimber.dk

1. Suppleant:

Helle Frederiksen, Elstrup Nederby 5, Elstrup / Tlf. 20 67 76 93 / Mail adr.: Frederiksen1984@hotmail.com

2. Suppleant:

John Holm Petersen, Elstrup Overby 9, Elstrup / Tlf. 74 45 98 03 / Mail adr.: slynge.als@gmail.com

1. Bilagskontrollant:

Sandra Jeppesen, Fladbækvej 13, Elstrup / Tlf. 74 45 99 11

2. Bilagskontrollant:

Rene Christensen, Elstrup Nederby 12, Elstrup / Tlf. 29 89 82 56 / Mail adr: drejergaarden@mail.dk

 

Ejnar sagde ja til at blive WEB master samt suppleant for bilagskontrollanterne. Han er i fuld gang med at udarbejde en hjemmeside for vores landsbylaug. Bare glæd jer.

 

PBV / Gretel Denker Jørgensen

Del på Facebook