Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af landbylaug-møde 12-03-2009

Mødedeltagere: Gine, Slynge, Vita, Claus, Bente, Gretel, Annelene, Ejner, Jette

1. Det blev vedtaget at den der holder mødet skriver referat. Referent = Jette 

2. Hjemmesiden www.Elstruplaug.dk blev gennemgået.

Opbygning:

Lokalt stof i venstre side, nyttige links i midt og regionale + nationale info til højre.
Vi fik oplæring i at lægge indlæg og projekter ind på hjemmesiden. Og vi testede.
Det er meningen at alle i Elstrup og Elstrupskov kan komme med indlæg på siden.
De forskellige foreninger i området kan også lægge deres materiale ind, så det bliver tilgængeligt her på dette medie.
Har man ideer til projekter = udviklingsplaner, kan man også lægger dem ind her, og udviklingsgruppen fanger dem herfra.
Ejner står gerne til rådighed med hjælp omkring hjemmesiden, og han kan kontaktes på mobil eller mail (se under webmaster).
Vi blev enige om at layoutet på hjemmesiden skulle ændres lidt, og det ville Ejner gøre.
Der kom en opfordring til at sende aktuelle billeder til web-master, så vi kan følge tiden gang i området.

BRUG HJEMMESIDEN !!

3. Regnskab

 • Bente kunne berette at der nu er oprettet en konto i Sydbank. Netbank-delen er stadig ikke helt oppe at køre, men de sidste formaliteter skulle gerne komme på plads i aften med de sidste underskrifter.
 • Bankbeholdning = indsamling fra generalforsamling – 2 buketter.

4. Bordet rundt:

Slynge:

 • Synes det er et godt projekt vi har gang i Elstrup/Elstrupskov

Claus:

 • Pris for kopier hos Grafisk Arbejde kr. 2,75/stk. i farver. Indlever fil til dem.

Annelene:

 • Æbletræer fra Bitten Clausen – problematisk – har gang i kommunen
 • Vores landbylaug hører under Nordals-gruppen. Der afholdes møder i april og november.Næste gang i Holm.
 • Henviste til en masse links som kunne bruges på hjemmesiden.
 • Annelene og Vita har været til møde i Tandslet med bl.a. borgmesteren. Han mente ikke at landsbyer var ideelle til ældre mennesker, med megen debat derom. Ellers var det store tema cykelstier.

Ejner:

 • Sten har sagt ja til at lave info-kasser til lauget. Materialet er klar og han fik grønt lys for at starte på dette.

Gretel:

 • Vi er registret hos kommunen nu.
 • Vi er tilmeldt en kultur-sponsor-konkurrence. Kommunen investerer i 2 skulpturer pr. år (10 i alt),som skal gå på skift mellem de forskellige landsbyer der er tilmeldt. Så vi må se om vi er blandt de første der bliver udtrukket.
 • Vi har mulighed for at få fat i penge fra Landdistrikspuljen. Ansøgningsfristen er 1. april og1. oktober. Det er bare betinget af, at vi har oploaded en udviklingsplan og udviklingsgruppen erinformeret om dette.
 • Der er 9. februar 2009 indsendt forslag til revision af bygrænserne.
 • Vi har fået tilbudt at blive medlem af Landforeningen af Landsbylaug. Det koster pt. Kr. 525,- prår. Vi har valgt at udskyde dette, da vi ikke har så store midler endnu.
 • Udviklingsgruppen som skal være ankermænd for de forskellige projekter der måtte komme ifremtiden er grundlagt. Vi var så heldige at Anders Sørensen, Hans Jørgen Jørgensen og ClausHansen (best.medl.) meldte sig frivilligt til, at være de ildsjæle der ville samle trådene i dettearbejde.
 • Vi skal have sendt information ud i området. Vi blev enige om at udsende en info-seddel sammenmed reklamerne i uge 12. Her informeres om vores hjemmeside og udviklingsgruppen som ønskerforslag til projekter.Bente og Ejner laver sedlen og Gine kopierer og sender det med Leif.
 • I fremtiden skal mail sendes til både bestyrelsen og suppleanter.

5. Forretningsorden ved Annelene.

 • Forslag til forretningsorden ved Annelene. Dette punkt nåede vi desværre ikke at gennemgå, så det bliver skubbet til næste møde

Næste landbylaugsmøde: 11. maj 2009 kl. 19.00 hos Vita Kock

På bestyrelsens vegne
Jette Andersen

Del på Facebook