Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af Bylaugsmøde hos Rene 2.7.2013

 Afbud: Claus, Ejnar, Carsten

 

1. Ingen kommentar til sidste referat

 

2. Regnskab godkendt

Tilskud til Ærø-tur kr. 3457,00

Tilskud til legeplads kr. 2357,00

 

3. Opfølgning igangværende sager

Bro: udgift til reparation kr. 945

Ærøtur: fin tur. Guiden kunne fortælle meget om Ærø og dens historie.

Vejret var overskyet, men lidt køligt. Vi så hele øen. Solvarmeanlæg, kirker, byer og en god frokost.

Kultur udsmykning: kunne måske indbyde til at byens borgere kunne komme med forslag til hvad vi kunne stille op på skulpturens plads. Gretel laver et oplæg og præsenterer noget til ringriderfesten og bagefter kan vi evt. sende noget rundt til alle

Jørgen Torre’s hus: hvad kan vi gøre ved det? hækken er helt ude på vejen og er til gene for trafikken og cyklende. Gretel kontakter Teknisk Forvaltning og ser hvad de kan gøre. Eller om vi kan få penge fra en fond til at gøre noget ved det.

 

4. Nye sager

Børnedisco: vi holder lav profil, men kan evt. give et tilskud fra kassen

Ringridning: vi vil som bylaug ikke overtage, men håber at der er nogen der melder sig, så festen alligevel bliver til. Men det er hver enkeltes ansvar at være med til at støtte op om projektet som samler hele byen.

 

5.  Evt..

Infotavlerne skal gerne tjekkes og evt. renoveres. Gretel snakker med Steen

Affaldsindsamling: skal det tages op som en tradition? Det arbejder vi videre med, gretel giver besked når indbydelsen kommer på landsplan. Tovholder Rene

Kkk den nye kortklub til kvinder. Tages op på næste møde. Vita er tovholder

Arrangementer eller ej? Sandra vil evt. arrangere en tur til Sønderborg Slot vinter 2013/forår 2014 i samarbejde med Hans

Skilte kan vi evt få nogle skilte med nabohjælp eller Naboor?

 

6. Ny mødedato 1.10.2013 kl. 19.00 hos Vita

 

Jette M. Andersen

 

 

Del på Facebook