Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af bestyrelsesmødet Elstruplaug den 8. Maj

Hos: Claus Hansen
Afbud: Ingen

 • Badebroen.  Repareres inden den kan opsættes. Endnu ikke afklaret hvornår den opsættes. Sidst i maj eller først i juni.
 • Der er søgt tilskud til generalforsamlingen ved kommunen og der er bevilliget et symbolsk beløb.
 • Landbyforums møde  flyttet til D.8. Maj, var ellers planlagt til D.13. Maj. Derfor ingen deltagelse da vi har bestyrelsesmøde.
 • Ærø tur d.22.6.2013: Der er 32 tilmeldt, stadig ledige pladser. Der søges tilskud ved div fonde, forsøger at holde prisen på 200 kr. Børn under 12 lidt billigere. Sidste tilmelding 1. Juni 2013.  Uden bys der tidligere har boet i Elstrup tilbydes billetter til 250 kr hvis ikke bussen er fyldt op efter sidste tilmelding.
 • Der sendes en liste rundt så snart vi kender deltager listen, så folk kan se hvor der er opsamlingssteder.
 • Legepladsen er blevet renoveret at Carsten  og Kirsten Iversen. Rigtig flot resultat. Der gives et økonomisk bidrag hertil.
 • Forslag til skulpturudsmykning i byen, fremlagt af Møllens Venner. Der laves et budget.
 • Ejner deltager i møde omkring brugen af hjemmesider d.13.5.
 • Økonomi: Regnskab gennemgået og godkendt.
 • Hvad vil vi med bylauget? Prøver  at nedsætte mødeaktiviteten til en gang i kvartalet. Der kan indkaldes ekstra ved behov. Vi prioriterer badebroen, udflugter og de bestående aktiviteter.
  Fremover mødes vi en gang i kvartalet. D.v.s. den første tirsdag i kvartalet.

Næste møde D.2. Juli, hos René.

På bestyrelsens vegne
Sandra Jeppesen

Del på Facebook