Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af bestyrelsesmødet Elstruplaug den 19. Februar 2013

Hos: Sandra S. Jeppesen

Afbud: Ingen

Dagsorden:

 1. Kommentarer til sidste referat: Ingen
 2. Regnskab: Godkendt u. bemærkning
 3. Planlægning af generalforsamlingen: Indkøb af gaver til lottospil, alle bestyrelsesmedlemmer køber for 100 kr. Generalforsamlingen er aftalt til den 10. marts, indbydelsen sendes ud i uge 9.
 4. Evt.
  • Alt det som I har:
   Storkerede blev diskuteret, og Carsten arbejder videre med det.
   Bente arbejder videre med udflugt, evt. Til Ærø, udflugten vil blive i en weekend, da det i år er for alle aldersgrupper.
   Ejner har lagt et link til møllens hjemmeside på Elstruplug.dk
   Sandra undersøger muligheden, for besøg på Sønderborg slot.
   Gretel orienterer om markedsundersøgelsen.
   Sille er blevet ansat i planafdelingen, og Connie M Skovbjerg overtager som landdistrikskoordinator.
  • Landsbyforum: Orientering om landsbyforum.
  • Kommunale ting
 5. Ny mødedato

Intet møde inden generalforsamlingen den 10 marts

Pbv / Carsten Andersen

Del på Facebook