Udskiftning af badebro

Vores gamle badebro har de sidste par år været meget opslidt og det rodes der nu bod på, da vi har fået finansieringen på plads, til en ny bro.

Der er fra ”Puljen til borgerinitiativer i landsbyerne” kommet støtte på kr. 72.000,-

Og fra SE´s Vækstpulje har vi fået på kr. 48.000,-

I alt har vi kr. 120.000,- til en ny bro.

Januar 2020 går vi i gang med projektet og så kan vi alle glæde os til at komme ned og bade fra den nye bro.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

NAFSI Youngsters underholder

En forestilling om klimaforandringer

VEJRUDSIGTEN handler om effekterne af klimaforandringerne, som de opleves i Kenya pakket ind i akrobatik, dans, drama og musik. Forestillingen giver samtidig gode idéer til, hvad man kan gøre for at blive en del af løsningen mod en mere bæredygtig levevis – i Danmark – i Kenya – i Verden.

Turnéen er organiseret af Global Kids, og i Sønderborg Kommune spiller Nafsi Youngsters tre steder i Sønderborg og på de fem landsbyskoler i Kværs-Tørsbøl-Snurom, Tandslet, Svenstrup, Blans og  Oksbøl.

Der er forestillinger følgende steder samt tidspunkter:

  • Tirsdag 24. Sept. Oksbøl Friskole, kl 12.00-13.00
  • Onsdag 25. Sept. Sønderborg teater, kl 9.30-10.15 samt gen kl 11.30-12.15
  • Søndag 29. Sept. Gråsten Slotskirke, Kirkegårdsvej 49, kl 16.30
  • Tirsdag 1. Okt. Nordborg Slots Efterskole, Slotsgrunden 1, kl. 19.00
  • Onsdag 2. Okt. Eckersberg Friskole, kl 19.00

Fredag 4. Okt.                            Kværs Idrætsfriskole, kl 16.00

Kommuneplan 2019 – 2031

Kommuneplanen 2019-2031 er sendt i høring og kan læses her:

https://sonderborgkommune.dk/hoeringer/forslag-til-kommuneplan-2019-2031

Der kan indgives bemærkninger til Kommuneplanforslaget frem til den 13. september 2019.

Hvis I er inde i kommuneplanen elektronisk, og ønsker at komme med kommentarer hertil, er der, i højre hjørne et orange felt, hvor man kan indsætte sine kommentarer.

Elstrup / Elstrupskovs landsbylaug er bl.a. kommet med forslag til at afdække nye byggemuligheder i området og dette projekt er der arbejdet videre med.

De nye afgrænsninger for området er markeret med blåt og de røde streger er de bestående afgrænsninger. De pink streger er matrikel grænser.

Der er er to kort, et Elstrup nord og et Elstrup syd kort

I Elstrupskov findes der ingen afgrænsninger, da behandles sagerne individuelt.

Hvis der er nogen spørgsmål til afgrænsningerne og eller kommuneplanen generelt er I velkommen til at ringe eller skrive til:

Birgit Thingsgaard
Landskabsarkitekt cand.hort.arch.
T 88 72 55 92 M 27 90 55 92
bthi@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Eller

Jane Ruby Hansen
Planlægger
T 88 72 55 87 M 27 90 55 87
jrhs@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk