Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Ordinær generalforsamling i Elstruplaug

Invitation til

Ordinær generalforsamling
Hvornår: Onsdag den 30. Marts 2022, kl. 17

Vi mødes kl. 17, hos Vita og Torben, Fladbækvej 34 og herefter afholdes der generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning for 2019 / 2021 og laugets fremtidige arbejde
 4. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslagEt forslag er indkommet
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
  1. Jette M. Andersen, Elstrupskov
  2. Carsten Andersen, Elstrup
  3. Gretel D. Jørgensen, Elstrup
  4. Klaus Iskov, Elstrup
 7. Valg af 2 suppleanter. På valg hvert år
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant. På valg hvert år
 9. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 20. Marts 2022.

Deltagelse i generalforsamlingen er åbent for alles byens borgere og efter generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i fællesspisning – med tilmelding. Det er ikke muligt at tilkøbe spisning på dagen.

Menu: Skipperlabskovs fra Detlef´s Grillstegning.

Pris 50,- kr. / Børn u. 12 år 25 kr.

Af hensyn til bestilling af mad, så er tilmelding nødvendigt. Dette kan ske til Vita Kock, mobil nr. 26 22 67 89 senest den 20. Marts 2022

Efter vi har afholdt generalforsamlingen og har indtaget noget lækkert mad, kommer Hanne Riisgaard fra Skærtoft Mølle og fortæller om projektet med Elstrup Mølle

Vel mødt

Bestyrelsen

Del på Facebook