Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Ordinær generalforsamling i Elstruplaug

Søndag den 6. Marts 2016 kl. 15.00 i Møllen, Fynshavvej

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af laugets reviderede regnskab og godkendelse af dette.
  4
  A Orientering om regnskab for ”Kultur i Elstrup/Elstrupskov”
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Laugets fremtidige arbejde:
  : Nabo hjælp ved Ejner Andersen
  : Udviklingsplanen / legepladsen på Damtoften. Hvad gør vi ??
  Kom med jeres kreative ideer. 
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 21. Februar 2016

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

 • Jette Andersen, Elstrupskov (modtager genvalg)
 • Sandra Jeppesen, Elstrup (modtager genvalg)
 • Claus Hansen, Elstrup (modtager ikke genvalg)
 • Gretel D. Jørgensen (modtager genvalg)

Sideløbende med generalforsamling, vil der være aktiviteter i salen for børnene. Dette arrangement står Kirsten Hansen for.

Omkring kl. 17.00 serveres der gratis pizza og drikkevarer til alle deltager – voksne som børn

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til maden. Dette kan ske til Gretel D. Jørgensen (61668055 / 74458055) senest den 21. Februar 2016.

Vi håber på at mange, unge som gamle, vil møde op og derved få indflydelse på vores lokalområde

Vel mødt

Bestyrelsen

Del på Facebook