Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Ordinær generalforsamling i Elstruplaug

Søndag den 6. Marts 2016 kl. 15.00 i Møllen, Fynshavvej

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af laugets reviderede regnskab og godkendelse af dette.
  4
  A Orientering om regnskab for ”Kultur i Elstrup/Elstrupskov”
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Laugets fremtidige arbejde:
  : Nabo hjælp ved Ejner Andersen
  : Udviklingsplanen / legepladsen på Damtoften. Hvad gør vi ??
  Kom med jeres kreative ideer. 
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 21. Februar 2016

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

 • Jette Andersen, Elstrupskov (modtager genvalg)
 • Sandra Jeppesen, Elstrup (modtager genvalg)
 • Claus Hansen, Elstrup (modtager ikke genvalg)
 • Gretel D. Jørgensen (modtager genvalg)

Sideløbende med generalforsamling, vil der være aktiviteter i salen for børnene. Dette arrangement står Kirsten Hansen for.

Omkring kl. 17.00 serveres der gratis pizza og drikkevarer til alle deltager – voksne som børn

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til maden. Dette kan ske til Gretel D. Jørgensen (61668055 / 74458055) senest den 21. Februar 2016.

Vi håber på at mange, unge som gamle, vil møde op og derved få indflydelse på vores lokalområde

Vel mødt

Bestyrelsen

Del på facebook
Del på Facebook