Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Konstituerende bestyrelsesmøde Elstruplaug

Konstituering af Bestyrelsen

Fremmødt: Gretel, Bente, Vita, Jette, Solvej, Sandra, Ejner og Claus.

 1. Gretel bød velkommen til Solvej, som blev valgt ind i ved generalforsamlingen hvor Rene ikke ønskede genvalg.
  Bestyrelsen konstitueres som følgende:
  a) Formand: Gretel
  b) Regnskab: Bente, Vita
  c) Landsbyforum: Claus
  d) Webmaster: Ejner
  e) Øvrige medlemmer: Sandra, Jette, Solvej
 2. Legepladsen:
  a) Legeplads nedlægges da det bliver for dyrt at få legepladsen up-to-date. Et besøg koster ca. 3500 kr af legeplads inspektør.
  b) Carsten Iversen spørges om de vil have de lege redskaber på pladsen, men han er ikke interesseret i dem.
  c) Gretel vil søge kommune om en lejeaftale på jorden. Vil søge div. fonde til en shelter på legepladsen.

Næste møde 30. juni kl. 19:00 hos Ejner

 

Del på Facebook