Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Elstruplaug afholder ordinær generalforsamling

Søndag den 4. marts 2012 kl. 14.00 – 16.30 i gildesalen på Fladbækvej 34 (hos Vita & Torben Kock)

 • Dagsorden i henhold til vedtægterne
  Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 27/2-2012
  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg:
  * Gine Schmidt, Elstrup
  * Claus Hansen, Elstrup
  * Jette Andersen, Elstrupskov
  * Gretel D. Jørgensen, Elstrup
 • Kaffebord m. diverse hjemmebag
 • Info om nabohjælp ved Firmaet Naboor. Via storskærm og skype forbindelse.

Vi håber på at mange unge som gamle vil møde op og få indflydelse på vores lokalområde

Vel mødt

Bestyrelsen

Del på Facebook