Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Bestyrelsesmøde i Elstruplaug 4. oktober 2010

Mødet blev afholdt hos Bente
Mødedeltagere: Jette, Gretel, Bente, Gine, Claus, Ejner og Vita
Afbud: Annelene.

Dagsorden:
Ingen kommentar til sidste referat.
Regnskab:  Bente  orienterede omkring kassebeholdningen.

Opfølgning på igangværende sager:

  • Gretel kommenterede rulleplanen med igangværende sager.
  • Forslag om kommende bage kursus (evt hos Migge)
  • Forslag om Sang aften foreslået af Annelene
  • Dekorationsaften hos Vita og Torben den 21. november 2010. Vita udfærdiger indbydelse.
  • Juletræs tænding i Elstrup hos Herdis den 28. november 2010. Gretel laver indbydelse
  • Forslag om at søge midler hos Tips og Lotto midler til legeplads. Bente forsøger at få Mette og Carsten til at forestå ansøgningen.

Forestående skulptur indvielse den 17. oktober flyttes til afsløring kl. 13 i stedet for 14.  Arrangementet starter kl. 11:30.  
Udviklingsplanen blev redigeret færdigt så at den er klar til at blive offentliggjort på hjemmesidens.

Næste møde d. 1. november hos Jette kl. 19-21.
Referent: Ejner

Del på Facebook