Forfatterarkiv: Gine

Bestyrelsesmøde d. 1. feb.2010

Møde hos Vita d.1.feb.2010

Deltagere: Gretel, Vita, Claus, Jette, Bente, Ejner
Afbud: Annelene

Dagsorden:
1. Kommentarer til sidste referat
2. Regnskab
3. Opfølgning på igangværende sager
4. Nye sager, bla. planlægning af Generalforsamling
5. Evt.
6. Ny mødedato

1) Der var ingen kommentarer til sidste mødes referat.
2) Regnskab for år 2009 var afsluttet og klar til underskrift/godkendelse på Generalforsamlingen d. 21. feb.
3) Der er indkøbt en stor kul-grill, fremstillet af Svend Age Holm , Guderup Plejecenter. Tanken er at grillen kan lejes af folk fra Elstrup /Elstrupskov så den kan blive til glæde for os alle. Grillen vil opholde sig på adressen Elstrup Overby 16 og grillen kan lejes efter aftale med Claus Andersen på tlf. 2014 8665. Der betales et depositum på 200 kr når man henter grillen og ved tilbagelevering får man 100 kr. tilbage igen. Grillen lejes normalt for 1 døgn, men det kan aftales anderledes.

Læs resten