Forfatterarkiv: Bente

Bestyrelsesmøde 5/1-2016

Dagsorden:

Mødet blev afhold hos Jette og der var afbud fra Claus.
Referat:  Bente

0. Heidi og Klaus vedr. byfesten 2015: Forhindret, punktet kommer med på næste møde.
1. Kommentarer til sidste referat: Ingen
2. Regnskab: Godkendt uden bemærkninger. 
3. Opfølgning på igangværende sager: 
a. Legepladsprojektet: 12/1-16 holder Gretel møde med Kristian Nordstrøm (Landskab og anlæg) og Connie Skovbjerg (Landistriktskoordinator) omkring de regler, tanker og visioner vi arbejder med.
b. Udflugt 2016: Gretel & Bente holder møde 25/1-16 – Besøg på Legofabrikken er udelukket i 2016, da der er lukket for tilmelding. 
c: Donationsstander SuperBrugsen: Ansøgning sendt 05.15, så sagen lukkes og vi afventer.
d. Aktivitetskalender 1. halvår 2016: Tages med på næste møde i april.
4. Nye sager:
a.  Hjertestarter: 
Hans sender ny ansøgning til Trygfonden.
b. Skilte med Nabohjælp: Ejner gennemgår lidt omkring Nabohjælp på generalforsamlingen.
c. Generalforsamling: Dato 6. marts 2016 kl. 15.00 i Elstrup Mølle
Der bliver ca. kl. 17.00 serveret gratis aftensmad til deltagerne i generalforsamlingen.
Der arbejdes på et evt. arrangement for børnene.
Tilmelding af hensyn til bespisning nødvendig.
På valg er: Jette, Claus, Sandra, Gretel)
d. Den 6/1-16 samles repræsentanter for Nordals Laugene til Brainstorming – dette er en opfølgning af mødet i Nordals Idrætscenter 12/11 2015 omkring forhold til turistindsatsen på Nordals.: Gretel gav en orientering omkring de emner der blev drøftet i november. På mødet 6/1-16 vil man diskutere, hvad der evt. kan gøres for at involvere landsbyerne i aktiviteterne.
5. Evt.
a. Alt det som i har:
  Ingen konkrete ting
b. Landsbyforum (Gretel/Claus): se pkt. 4.d.
c. Kommunale ting / Gretel: Kort orientering, samt info om debataften på Gråsten Landbrugsskole 18/1-16.

6. Ny mødedato: 5. april 2016 kl. 19.00 hos Sandra

 

 

 

 

Kalenderlåger 2015

 

 

Hej alle i Elstrup/Elstrupskov !

Vi mangler stadig  11 deltagere til årets julekalender i byen.
Håber I har lyst til at deltage, så vi kan få en hyggelig juleby.
Deltagerne vælger selv, hvor meget arbejde de lægger i det, da det ikke er nogen konkurrence. Blot for at gøre vores by hyggelig i juletiden.

 

Hilsen Solvej & Bente

kontakt os på : 

Solvej – mobil 20268886

Bente – mobil 27528201

 

 

Udflugt 2014

Vi har måtte aflyse vores udflugt den 21. juni 2014 pga. afbud fra Café Fruens Vilje, som har valgt af renovere Caféen fra den 18.-25/6-14.

Men vi har valgt at gennemføre besøget hos                                                     Holm Vineri samme dag fra kl. 15 .00 til ca. 17.00. Pris 50,00 pr. person, som betales ved ankomst til Holm.

Vi foreslår samkørsel i egne biler.

Hvis der er nogen, som ikke har været tilmeldt udflugten, der ønsker at deltage så er det muligt også at tilmelde jer.

Tilmelding senest den 18. juni 2014 til Gurli 23397538 eller Bente 27528201

 

Referat fra bestyrelsesmødet 25/2-14

Afbud fra Ejner, Carsten & Sandra
Gæst: Rikke
Referent: Bente

Dagsorden: 

1. Kommentarer til sidste referat: Ingen

2. Koordinering af praktiske forhold vedr. generalforsamling:

  • fastelavn ca. 14.30 – 2 børne tønder og 1 voksen tønde (Steen)
  • søgt huslejetilskud til Møllen
  • program : velkomst v/ René, valg af dirigent og beretning v/ Gretel, brolaug kommer med orientering…Lottospil og middag efter fastelavn. 

3. Stillingtagen til indkomne forslag: Claus Hansen deltager ikke i dette punkt, da han er inhabil og forslaget behandles for lukkede døre: Punktet er behandlet

4. Regnskab: Godkendt

5. Opfølgning på igangværende sager: 

a. Kulturel udflugt til Sønderborg Slot – forslag udarbejdet af Sandra & Hans: Forslag blev drøftet

6. Nye sager: 

a. Minirally den 10. maj 2014: Vi har drøftet det igennem i bestyrelsen og har konkluderet, at det er op til hver enkelt husstand om de vil underskrive godkendelse til gennemførelse af rallyet
b. Indflyttergave til nye beboere i Elstrup/Elstrupskov – Gretel køber gave til :Flædbækvej 3A og Skadebjergvej 6.

7. Evt.
a. Alt det som I har: Intet
b. Nordals Landsbylaug har holdt møde for nyligt – intet nyt.
Carsten deltager i møde d. 26/2-14
c. Ny vej i Elstrup : Langkinmosevej – markvej til Calus Hansen´s Gylletank

 

Næste møde : 1. april 2014 hos Sandra

 

 

Elstruplaug udflugt til Ærø, lørdag den 22. juni 2013

Nu er det igen blevet tid til vores årlige udflugt. Vi gentager succesen fra sidste år, og inviterer alle byens borgere – store som små.

”Tilmelding går efter først til mølle princippet”. Vi håber på en god tilslutning, og tror vi får en rigtig dejlig dag.

Egenbetaling er ikke helt på plads endnu, da det afhænger af tilskud og antal deltagere. Men vi forventer at det kommer til at ligge et sted mellem max. kr. 200-250,- pr. voksen / lidt lavere for børn. ( prisen dækker alt i programmet ekskl. drikkevarer).

Medbring ”kun” godt humør og tøj efter vejret 

Program

07.00: Opsamling. Bussen samler op følgende steder: Elstrup Overby 4b, Elstrup Overby 16, Flædbækvej 2, samt Flædbækvej 31

07.45-09.00: Færgetur Fynshav – Søby, Ærø.
Kørsel til Bregninge via ”Lillebæltsbroen og Nordpolen” , Bregninge kirke, hvor man bl.a. kan se et billede af affyringsrampen for Jesus, da han fór til himmels.

09.55-10.15: Kørsel til Marstal, hvor vi stopper ved toiletterne i forhavnen.
Her serverer vi den medbragte formiddagskaffe inden vi går gennem havnen og Marstal by, med slut ved kirken.
Besøg på verdens største solvarmeanlæg.

11.20-12.00: Kørsel til Vindballe kro.

12.10-13.15: Frokost på Vindballe kro.
Menu: 2 x sild, fiskefilet, 3 x kolde anretninger, 3 x varme anretninger + forskellige oste.
Her kan man bl.a købe den lokale Rise øl.

Kørsel til Ærøskøbing, hvor vi holder ved Pilebækkens P-plads.
Vi går gennem Dommergårdens have ind til torvet og herfra gennem byen til havnen, hvor vi skal være ved bussen kl. 14.30. (Der er toiletter i Dommergårdens have og på havnen).

14.30-14.55: Kørsel til Søby færgehavn.

15.10-16.25: Færgetur Søby-Fynshav
Her serverer vi den medbragte eftermiddagskaffe.

Hilsen Bylauget

Bindende tilmelding senest 1. juni 2013 til: Gurli 74458904/23397538 eller Bente 27528201

Referat fra bestyrelsesmødet 6/11-12 hos Jette

Afbud : ingen
Referent : Bente

1. Kommentarer til sidste referat: ingen
2. Regnskab : godkendt
3. opfølgning på igangværende sager:

a) Markedsundersøgelse Elstrup/Elstrupskov: Gretel udleverede udkast til gennemsyn / kommentarer – mail retur inden næste bestyrelsesmøde, hvor det færdiggøres.
b) Hjertestarter: Hans Jeppesen gav en orientering om de tiltag der indtil nu er foretaget.
-Trygfonden søgt – svar ultimo december 2012 på bevilling + kursus.
– Hvis bevilling godkendes skal vi have drøftet evt. varmeskab mv.
– Hvis Trygfonden giver afslag undersøger vi andre muligheder.
c) Julekalender: Vi har 24 deltagere og udvalget sender info ud til deltagerne i løbet af den næste uge.

4. Nye sager: Der kommer ingen aktivitetskalender, men flyers omdeles ved hver enkelt arrangement.

5. Evt.:
a) -Der er kommet et forslag om, at man Helligtrekongers aften kan samles efter turen rundt i byen. – Claus Hansen har givet ok for muligheden i deres gildesal.
– Foredrag med Bedemand Lars Jensen blev gennemført med ialt 36 deltagere, hvoraf en del var udefra. Overskud fra denne aften gives videre til Natteravnene på opfordring fra Lars Jensen, som ikke tager betaling for foredraget.
– Elstrup Mølle: Der var 22 deltagere til den stiftende generalforsamling og bestyrelsen holdt konstituerende møde 7/11-12.
>>>>>>>>>elstrupmolle.dk<<<<<<<<< for yderligere information herom. Vi håber på god opbakning fra byens borgere.
– Gretel har søgt økonomisk tilskud fra Ella & Helge Rasmussen´s fond – endnu intet svar.
– Ejner har søgt Tuborgfonden og fået afslag på støtte.
b) Landsbyforum: Claus gav en generel orientering fra sidste møde, som bl.a handlede om Landsbypedel
c) Kommunale ting v/Gretel:
– Skulptur: Uganda´s Eva er blevet hentet af Sønderborg kommune og placeret i Nybøl – vi afventer nærmere information fra Sille M. Dall omkring ny evt. skulptur.
– Gretel og Claus har været til møde hos Nete Jensen, Skelde omkring udvikling i Landdistrikterne og gav en kort orientering herom, bl. a hvor stramme reglerne er for ansøgning om LAG midler.
6. Ny mødedato: 8. januar 2013 hos Carsten

Pbv.
Bente

Russerkager

190g smør
210g sukker – smør og sukker røres sammen
6 æggeblommer
375g mel – æg og mel røres i

Dejen trykkes ud i en bradepande uden bagepapir.
Herpå smøres forsigtigt hindbærmarmelade.

6 æggehvider piskes stive
375g sukker
190g kokosmel
3 spsk, kakao – sukker/kakao/kokosmel vendes i de stive æggehvider

Massen smøres på dejen, så den er helt dækket.

Bages ved 190 grader i ca. 30 min.

Velbekomme
Bente