Månedsarkiv: februar 2016

Årets udflugt 2016 i Elstrup- / Elstrupskov Landsbylaug

Udflugt 2016

 

 

Hvornår: 18. Juni 2016

Program for dagen

Kl. 09.00   Afgang fra Elstrup

 • Der serveres hjemmebagte boller og kaffe. 
 • Undervejs holdes en lille pause, hvor der serveres en sandwich. Som altid er der drikkevarer med i bussen.

Ca. kl. 13.30 Ankomst til Bakken

 • Her kan tiden benyttes til et besøg i Dyrehaven – besøg på Bakken eller måske i
 • Korsbæk. Tiden er til fri disposition indtil vil skal ind og se cirkusrevyen.
 • Aftensmad skal I selv sørge for.

Kl. 18.00 Cirkusrevyforestilling

 • Varighed ca. 2 timer

Kl. 20.30 Forventet afgang fra Bakken

Kl. 01.00 Retur i Elstrup

Alt dette får I, for en pris af Kr. 450,- pr. person.
Bindende tilmelding, senest den 15. Februar 2016 til :

Bente Thomsen (Tlf.:27528201) / Mette Hansen (Tlf.:23397794) eller Gretel Jørgensen (Tlf.:61668055)

Betaling senest den 23. Februar 2016 til reg. Nr. 7257 / Konto nr. 1312395 eller mobilpay til 61668055 (Gretel)

OBS – OBS – OBS – OBS

Hvis alle pladser ikke er fyldt op med beboer fra Elstrup-/Elstrupskov, udbyder vi de resterende billetter til salg uden for bylaugets område. Dette for at holde prisen på kr. 450,-.

Vi glæder os til at se jer

Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug
Bente Thomsen – Mette Hansen – Gretel Jørgensen

Ordinær generalforsamling i Elstruplaug

Søndag den 6. Marts 2016 kl. 15.00 i Møllen, Fynshavvej

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af laugets reviderede regnskab og godkendelse af dette.
  4
  A Orientering om regnskab for ”Kultur i Elstrup/Elstrupskov”
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Laugets fremtidige arbejde:
  : Nabo hjælp ved Ejner Andersen
  : Udviklingsplanen / legepladsen på Damtoften. Hvad gør vi ??
  Kom med jeres kreative ideer. 
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 21. Februar 2016

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

 • Jette Andersen, Elstrupskov (modtager genvalg)
 • Sandra Jeppesen, Elstrup (modtager genvalg)
 • Claus Hansen, Elstrup (modtager ikke genvalg)
 • Gretel D. Jørgensen (modtager genvalg)

Sideløbende med generalforsamling, vil der være aktiviteter i salen for børnene. Dette arrangement står Kirsten Hansen for.

Omkring kl. 17.00 serveres der gratis pizza og drikkevarer til alle deltager – voksne som børn

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til maden. Dette kan ske til Gretel D. Jørgensen (61668055 / 74458055) senest den 21. Februar 2016.

Vi håber på at mange, unge som gamle, vil møde op og derved få indflydelse på vores lokalområde

Vel mødt

Bestyrelsen

Fix-din-varmekilde? Informationsmøder 9. og 11. februar

bæredygtige-landsbyer9Har du olie- eller gasfyr? Så er det en god idé at overveje, hvad fyret skal skiftes ud med, når det er slidt op.

Hvilken opvarmningskilde passer bedst til din bolig? Det kan du blive langt klogere på ved inspirerende møder om grønne opvarmningsformer. Vælg det sted, der passer dig bedst:

Invitation – læs her;

Tirsdag, den 9. februar kl. 16.30 i Udviklingshuset HR, Havnbjerg, eller kl. 19.30 på Kværs kro.

Torsdag, den 11. februar kl. 16.30 på Skovby Kro eller kl. 19.30 i Holm Sognegård.

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig her (klik her): http://sonderborgkom.dk/tilmelding/

Eller ring på tlf: 2790 5469 (inden den 8. februar af hensyn til forplejningen)

Inspirerende folder