Månedsarkiv: januar 2016

Tid til forandring

sense

 

 

Slank med fornuft

Tid til forandring

I januar måned er der fokus på vægttab og kostomlægning.
Kom og hør et foredrag om Sense-kost og få ny inspiration.

For kr. 50,00 får du:

Eva Kaastrup Jensen

Foredrag ved konsulent for Sense Eva Kaastrup Jensen

 

kropsanalyse

Mulighed for at få lavet en kropsanalyse

 

gront-300x200

Frugt & grønt – 1 fl. vand

 

Dato: lørdag den 23. januar 2016 kl. 14-16.00 Adresse: Flædbækvej 34, Elstrupskov

Tilmelding senest den 20. januar 2016 til Gretel på mobil 61668055
Betaling ved indgang eller forudbetal på mobilpay til ovenstående mobilnr.

Håber vi ses
Kultur i Elstrup/Elstrupskov

Hellig tre konger i Elstrup

Traditionen tro blev der afholdt Hellig Tre Konger i Elstrup. Alle de udklædte gik fra hus til hus, for at ønske hinanden godt nytår. Det var ikke lige til at gætte hvem der gemte sig under udklædningerne og derfor beholdt nogle få deres masker på. 

Kl 23:30 var der så maskefald med efterfølgende spisning af en bid brød. De tre bedst udklædte blev også valgt og hver i sær honoreret med en lille præmie. De tre bedste var følgende:

  1. Peter Pan med sin egen skygge (Hans og Viktor/Mie)
  2. Den ældre dame med de flotte benklæder (Slynge)
  3. Salamien( Jonna) 

Stor tak til alle de udklædte same alle dem der åbnede deres hjem. En hyggelig tradition

 

Bestyrelsesmøde 5/1-2016

Dagsorden:

Mødet blev afhold hos Jette og der var afbud fra Claus.
Referat:  Bente

0. Heidi og Klaus vedr. byfesten 2015: Forhindret, punktet kommer med på næste møde.
1. Kommentarer til sidste referat: Ingen
2. Regnskab: Godkendt uden bemærkninger. 
3. Opfølgning på igangværende sager: 
a. Legepladsprojektet: 12/1-16 holder Gretel møde med Kristian Nordstrøm (Landskab og anlæg) og Connie Skovbjerg (Landistriktskoordinator) omkring de regler, tanker og visioner vi arbejder med.
b. Udflugt 2016: Gretel & Bente holder møde 25/1-16 – Besøg på Legofabrikken er udelukket i 2016, da der er lukket for tilmelding. 
c: Donationsstander SuperBrugsen: Ansøgning sendt 05.15, så sagen lukkes og vi afventer.
d. Aktivitetskalender 1. halvår 2016: Tages med på næste møde i april.
4. Nye sager:
a.  Hjertestarter: 
Hans sender ny ansøgning til Trygfonden.
b. Skilte med Nabohjælp: Ejner gennemgår lidt omkring Nabohjælp på generalforsamlingen.
c. Generalforsamling: Dato 6. marts 2016 kl. 15.00 i Elstrup Mølle
Der bliver ca. kl. 17.00 serveret gratis aftensmad til deltagerne i generalforsamlingen.
Der arbejdes på et evt. arrangement for børnene.
Tilmelding af hensyn til bespisning nødvendig.
På valg er: Jette, Claus, Sandra, Gretel)
d. Den 6/1-16 samles repræsentanter for Nordals Laugene til Brainstorming – dette er en opfølgning af mødet i Nordals Idrætscenter 12/11 2015 omkring forhold til turistindsatsen på Nordals.: Gretel gav en orientering omkring de emner der blev drøftet i november. På mødet 6/1-16 vil man diskutere, hvad der evt. kan gøres for at involvere landsbyerne i aktiviteterne.
5. Evt.
a. Alt det som i har:
  Ingen konkrete ting
b. Landsbyforum (Gretel/Claus): se pkt. 4.d.
c. Kommunale ting / Gretel: Kort orientering, samt info om debataften på Gråsten Landbrugsskole 18/1-16.

6. Ny mødedato: 5. april 2016 kl. 19.00 hos Sandra

 

 

 

 

Hellig tre Konger i Elstrup

Hellig tre kongerHvert år, på hellig tre kongers aften, støver vi gamle masker og udklædninger af i Elstrup, klæder os ud til det ukendelige, og går fra hus til hus, for at ønske hinanden godt nytår. Det gælder om at gætte hvem der gemmer sig under udklædningen. Gættes dette ikke, beholdes masken på. De der vælger at blive hjemme, tænder lys ved hoveddøren. så man kan se, at man er velkommen i deres hjem.

I Elstrup har vi valgt at gå Hellig Tre Konger LØRDAG den 9. januar 2015

Har du lyst til at være med; find nogen at gå sammen med, find nogle gode forklædninger, spis tidligt og tag på besøg hos venner og naboer.
Hvis du mangler ideer til udklædning og evt. “følgesvende”. kan du/I kontakte Herdis på mobil 40839808

Vi slutter hos Kirsten og Klaus, Elstrup Overby 16.
Dørene åbnes 22.30, og alle er velkomne, både udklædte og ikke udklædte.
Maskerne falder kl 23:30, præcis.
Entré: 25 kr. (Dækker øl, vand og håndmadder)

Der er præmie til bedste udklædning.

Bak op om hellig tre konger, og lad os få en festlig aften.

Venlig hilsen de “ukendelige”