Månedsarkiv: januar 2015

Elstruplaug: Referat af bestyrelses mødet afholdt den 13. Januar

Referat af bestyrelses mødet afholdt den 13. Januar 2015, hos Claus Hansen

1. Kommentarer til sidste referat: Ingen

2. Regnskab: Godkendt

3. Opfølgning / Nye sager

 • Skulptur (bare så vi ikke glemmer den): Jf. Ejner Kobberø, så har han lavet en aftale med Sten Jørgensen, som i foråret 2015 gerne vil behandle den.
 • Udviklingsplan: Forslag at det udsættes til andet halvår af 2015 / Godkendt af bestyrelsen
 • Politikker / Regler: Forslag at det udsættes til andet halvår 2015 / Godkendt af bestyrelsen
 • Erhvervsdrivende i Elstrup/Elstrupskov: Ingen tilbage meldinger fra nogen. Vi prøver at holde bolden varm.
 • Aktivitets kalender 2015: Aktiviteter lægges ind på hjemmesiden. Oplæg laves af Jette Andersen og sendes til Ejner. Vi omdeler den også til alle hustande.
 • Elstrup / Elstrupskov rydder op: Projektet løber at stablen den 9. Maj 2015. Går i store træk ud på at man afholder loppemarked diverse steder i byen. Det er Herdis, Bianca, Mette J. som står bag ideen. Det medtages på aktivitetsplanen og nærmere info følger.
 • Damtoften m. bl.a. Legepladsen: Kommunen har kontaktet os vedr. legepladsen på Damtoften. Den er ikke lovlig. Vi tager kontakt til legeplads udvalget for at høre hvad de mener der skal sket. Kommunen vil have at vi skal lave en brugeraftale af området. Vi skal have afklaret helt hvad denne aftale går ud på og i tilfælde af uheld på pladsen, hvad så ?
 • Den gamle brand sprøjte: Bestyrelsen var enige om at det kunne være meget spændende at få den tilbage til Elstrup. På nuværende tidspunkt er der dog ingen som har ressourcer til at involverede Dem i sagen. Hvis der er andre som kunne tænke dem at arbejde med denne sag, så kontakt endelig et bestyrelses medlem.
 • Udflugten 2015: Afholdes Maj 2015
 • Kultur i Elstrup / Elstrupskov: Der er nedsat en arbejdsgruppe under landbylauget. De holder deres første møde den 20. januar 2015. Første arrangement afholdes den 6. marts 2015 med Irsk aften. Gruppen der spiller hedder Shamrock. Hele sagen er startet på grund af en henvendelse fra Uwe Wolff fonden.
 • Generalforsamling 2015: Afholdes den 1. marts 2015, kl. 15 i Møllen. Der afsluttes med spisning. Nærmere indbydelse følger. På valg er Rene Christensen – Bente Thomsen og Vita Kock.
 • Led-lamper: Lauget er blevet kontaktet af en ekstern person som vil præsenteres os for nogle nye LED pærer som han har været med til at udvikle. Bestyrelsen var enig om at vi ikke kan involvere os i kommercielle ting og det vurdere man at denne henvendelse var. Vi vil anbefale ham at tage kontakt til Mølles Venner (Carsten Andersen) for evt. at holde en intro aften om pærerne eller deltage når Møllen holder marked deroppe nu her til foråret.

4. Evt.

 • Alt som I har: Carsten havde deltaget i mødet med Visiongruppen for Nord-Als og det havde givet ham inspiration til at man måske ikke altid skulle søge langt for at se nogle spændende ting. Tit så ligger det lige for vores næsetip. Han foreslog at man måske bare skulle arrangere en dag til Jollmansgård – Traktormuseum – Kleinbahn etc. I lighed med turen til Holm vineri i 2014. Dette forslag vil vi I bestyrelsen arbejde videre med.
 • Landsbyforum: Gretel deltog også i mødet med Visiongruppen for Nord-Als. Det er bare et mega projekt man der er i gang med. Det bliver spændende at følge. I kan læse om hele projektet på deres hjemmeside.

5. Kommunale ting / Gretel

 • Tilskud: Ansøgning er sendt til kommunen.
 • Fysiske grænser: Ingen kommentarer fra vores laug af til kommunen. Vi er enige i Deres oplæg.
 • Invitation Slip energien løs: Workshop afholdes den 30/31. Januar 2015. Carsten Andersen deltager.

6. Ny mødedato: Næste møde afholdes den 7. April 2015 hos Vita Kock.

PBV
Gretel Denker Jørgensen

 

 

 

 

Hellig Tre Konger afholdt med stor succes i Elstrup

Lørdag den 3. januar blev der igen afholdt Hellig Tre Konger. Traditionen tro afholdes Hellig Tre Konger i Elstrup i weekenden også selv om den officielle Hellig Tre Konger måtte falde på en hverdag. Dermed har flere mulighed for at kunne deltage og måske tage sig en lille bjørn med hjem uden at skulle tænke på at skulle på arbejde næste morgen. I år var der 29 voksne og 3 børn der var udklædt til ukendelighed. Dem som er udklædt går fra hus til hus hvor beboerne så skal se om de kan gætte hvem der gemmer sig bag maskerne. Gætter de det ikke går man bare igen. under alle omstændigheder får alle en lille skænk og der skåles mange gange. Sidste på aftenen mødtes alle så i midtbyen til maske fald samt fælles spisning. Til maskefaldt arrangementet var er samlet godt og vel 60 menesker. En festlig aften hvor der blev hygget, gættet og grinet meget. Tak til alle der deltog.

Torsdagscafé i Elstrup mølle

KaffebordKom til hyggelig samværd i møllecaféen hver torsdag fra kl 19:00 til ca. 22:00.

Entré 20kr som ud over hyggen også omfatter kaffe og kage.

Torsdagscaféen er åben i følgende perioder:
Forår 15. januar – 26. marts 2015
Efterår 1. oktober – 3. december 2015

Adgang forudsætter medlemskab af foreningen “Elstrup Mølles Venner“. Medlemskab kan købes i caféen

5. februar 2015: Indisk madlavning ved Mie Rossel. Deltagere max 20. Mere information senere.

22. februar 2015 kl 14.00-17:00: Sønderjysk eftermiddag med Karin Jensen fra Fynshav. Historier, sange, kaffe og kage. Mere information senere

Torsdags caféen arrangeres af:
Inge Thomsen email el. tlf. 29285952
Jette Friis Christensen email el. tlf. 24253256

Hellig tre Konger i Elstrup

Hellig tre kongerHvert år, på hellig tre kongers aften, støver vi gamle masker og udklædninger af i Elstrup, klæder os ud til det ukendelige, og går fra hus til hus, for at ønske hinanden godt nytår. Det gælder om at gætte hvem der gemmer sig under udklædningen. Gættes dette ikke, beholdes masken på. De der vælger at blive hjemme, tænder lys ved hoveddøren. så man kan se, at man er velkommen i deres hjem.

I Elstrup har vi valgt at gå Hellig Tre Konger
LØRDAG den 3. januar 2015

Har du lyst til at være med; find nogen at gå sammen med, find nogle gode forklædninger, spis tidligt og tag på besøg hos venner og naboer.
Hvis du mangler ideer til udklædning og evt. “følgesvende”. kan du/I kontakte Herdis på mobil 40839808

Vi slutter hos Kirsten og Klaus, Elstrup Overby 16.
Dørene åbnes 22.30, og alle er velkomne, både udklædte og ikke udklædte.
Maskerne falder kl 23:30, præcis.
Entré: 25 kr. (Dækker øl, vand og håndmadder)

Der er præmie til bedste udklædning.

Bak op om hellig tre konger, og lad os få en festlig aften.

Venlig hilsen de “ukendelige”