Månedsarkiv: november 2014

Juletræs-tænding i Elstrup

Jul 2Hvornår: Lørdag den 29. November 2014,  kl. 15.30

Hvor: Hjørnet af Skadebjergvej, hos Herdis og Lars.

Hvad sker der: Juletræet tændes. Vi synger nogle julesange og derefter går vi op til møllen hvor der serveres et let traktement.

Tilmelding: Senest den 25. November 2014 til: Herdis Lorenzen / Tlf. 40 83 98 08

 

Referat fra Elstrup Bylaugsmøde d.7/10 2014

Gretel byder velkommen. Der er ingen kommentarer til referat fra sidste møde.

Bente gennemgår regnskab.

  1. Vedr. skulptur – Vita kontakter Vej og Park angående skilt til skulptur. Med hensyn ti specifikationer. Sten kontaktes angående vedligehold, som skal udføres årligt ifbm. affaldsindsamling.
  2. Drøftelse ang. Hjemmeside – Mødet i januar starter vi med hjemmeside, hvor der skal laves retningslinjer og politik.
  3. Der skal oprettes en gruppe, som arbejder med vores LUP. LUP skal opdateres i samarbejde med Connie Skovbjerg. Ejner, Gretel og Rene’ laver oplæg. Gretel indkalder til møde i januar.
  4. Udflugten. – Udflugten vil blive flyttet til april/maj, i stedet for julemarked. Dette er grundet mange andre tilbud om udflugter til julemarkeder.
  5. Uwe Wolff Fonden – Forslag til at Møllens Venner er tovholder ved musikarrangementer. Gruppe nedsættes. Gretel, Jette og Ejner. Musikarrangement vil blive afholdt i marts.
  6. Julekalender – Julekalender springes over i år. Men folk opfordres til at pynte alligevel. Der laves en spadseretur i skoven, søndag d.28/12 kl. 14
  7. Eventuelt – Bålhytte på legeplads bliver annulleret

Referent/ Rene Christensen

 

Sig farvel til dit oliefyr

Farvel til dit oliefyr– gratis informationsaften i Svenstrup Forsamlingshus

Hvis det er et olie- eller gasfyr, der holder din bolig varm og lun, er det en god idé at overveje, hvad fyret skal udskiftes med, den dag det ikke kan mere.

Fra 2016 er det ikke længere muligt at installere oliefyr, hvis du bor i et område, hvor der er adgang fjernvarme eller naturgas. Men bor du ikke i et fjernvarmeområde, er der flere grønne alternativer til opvarmning af din bolig, f.eks. varmepumper, jordvarme og træpillefyr. Men hvilken opvarmningsform passer bedst til din bolig? Og hvad med tilskud?

Sønderborg Kommune, Energistyrelsen og ProjectZero inviterer til informationsmøde hvor du kan blive langt klogere på grønne muligheder for opvarmning, Torsdag den 20. november kl. 19.00 i Svenstrup Forsamlingshus.

Alle er velkomne og deltagelsen er gratis.

Tilmelding er nødvendig på www.bolius.dk/events