Månedsarkiv: februar 2014

Ordinær generalforsamling for Elstruplaug

En utraditionel Ordinær generalforsamling

Søndag den 2. Marts 2014 kl. 13.30 i Møllen, Fynshavvej

Dagsorden i henhold til vedtægterne (se dem andet steds her på hjemmesiden)

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 21. Februar 2014

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

 • Jette Andersen, Elstrupskov
 • Claus Hansen, Elstrup
 • Sandra Jeppesen, Elstrup
 • Gretel D. Jørgensen, Elstrup

Kl. ca. 14.30, efter generalforsamlingen eller måske sideløbende hermed, holdes der fastelavnsfest for børn og voksne. Dette arrangement står Rikke Thomsen for.

Tilmelding til Rikke Thomsen, tlf. nr. 30 28 97 71.

Når vi har fået slagtet tønderne spilles der lottospil med flotte gevinster.

Omkring kl. 16.15 – 16.30 serveres der mad.

Deltagelse i generalforsamlingen / fastelavnsfesten er gratis. Hvis man ønsker at deltage i bespisningen, til en pris af 50,- kr. er tilmelding nødvendigt. Drikkevarer kan købes til fordelagtige priser.

Tilmelding til bespisning foretages til Bente Thomsen (27 52 82 01) eller Rene Christensen (24 81 28 60) senest den 21. Februar 2014

Vi håber på at mange, unge som gamle, vil møde op og derved få indflydelse på vores lokalområde

Vel mødt
Bestyrelsen

Forårs marked i Elstrup mølle

Forårs Marked  D.12. og 13. april i Elstrup Mølle

Begge dage fra kl.10 – 16

Der kan stilles op og gøres klar d.11/4 fra kl.15-19

Udstillere bedes melde tilbage hvor meget plads de ønsker. Vi kan tilbyde max 1 bord af 66cm x 2,5m

Prisen er 200kr for begge dage.

Vi vil være vært til et let måltid, samt kaffe og the.

Udstillere kan medbringe eget bord, men stadig med max 2,5m standplads

Der vil være plads til udstillere både i stueetage og oppe i møllen.

Giv venligst besked, hvis der ønskes en plads uden trapper.

Ved tilmelding ønsker vi navn og hvad der sælges.

Tilmelding efter ”Først til Elstrup Mølle” princippet, dog senest d.9. marts

Tilmelding skal ske til

Inge Thomsen  overby11@mail.tele.dk el. tlf. 29285952

Jette Friis drejergaarden@live.dk  el. tlf. 24253256

Elstruplaug bestyrelsesmøde

 1. Kommentarer til sidste referat: Godkendt
 2. Regnskab: Der bliver drøftet omkring Sydbank kræver gebyr ved indsættelse af kontanter,der vil blive drøftet ved næste møde om mulig bankskifte.
 3. Opfølgning på igangværende sager:
  A. KKK-kortsklub for kvinder: Der bliver arbejdet på sagen.
  B. Evaluering af mødet med udvalgene: Gretel orienterer omkring de forskellige udvalg som er i Elstrup og Elstrupskov og som vil komme til at ligge på hjemmesiden.
  Aktivitetskalender på hjemmesiden bliver drøftet, der vil arbejdes videre med dette.
 4. Nye sager:
  A. Dato for generalforsamlingen: Den  2. Marts  fra kl 14-17
  B. Planlægningen af denne:
  Der bliver arbejdet med indbydelsen.
  På valg: Jette, Klaus, Gretel og Sandra.
 5. Evt.
  A. Alt det som I har
  Der bliver søgt ved de forskellige fonde til den årlige udflugt.
  Ca 600 besøgende ved jul i møllen.
  B. Landsbyforum / Claus
  Gretel orienterer omkring overvejelse af ansøgning til årets landsby.
  C. Kommunale ting / Gretel
 6. Ny dato: Næste mødedato d.25. Februar ved Jette.

PBV
Vita