Månedsarkiv: maj 2013

Ringridning og byfest i Elstrup

Nu nærmer ringridder sæsonen sig med hastige skridt. Elstrup ringridning finder igen i år sted på Gretel og Hans Jørgens mark lørdag d. 31. August.

Byfesten bliver som sædvanlig afholdt om aftenen.

Skulle der være nogle ildsjæle i Elstrup/Elstrupskov, som kunne tænke sig at stable noget på benene fredag inden ringridning, enten i form af børnedisko, lottospil eller andet og gerne vil låne teltet til formålet, skal I være meget velkommen. Udvalget vil dog gerne have besked om dette senest mandag den 3. juni.

Der vil være øl og sodavand i teltet som skal købes af byfesten.

Ved spørgsmål eller interesse er I meget velkomne til at kontakte Heidi og Klaus på tlf. 27 58 05 38.

Vi vil gerne sige tak for den store opbakning til telt opsætning og alt det andet som I hjalp med sidste år. Vi håber selvfølgelig på lige så stor opbakning igen i år. Teltopsætning bliver enten tirsdag eller onsdag i uge 35. Dag og tidspunkt følger nærmere, når vi ved hvornår teltet kommer. Hvis I har interesse i at bevare byfesten, og har lyst til at hjælpe med det, må I gerne give os et praj herom. Da begge par i udvalget i år har siddet 3 år…..

Vi vil i år prøve at lave et ”muntert køkken” til børnene. Vi modtager derfor gerne porcelæn til dette, så hvis du har noget, eller kender nogen der vil af med det, må det meget gerne afleveres Flædbækvej 3.

Med venlig hilsen

Byfest udvalget.

Referat af bestyrelsesmødet Elstruplaug den 8. Maj

Hos: Claus Hansen
Afbud: Ingen

 • Badebroen.  Repareres inden den kan opsættes. Endnu ikke afklaret hvornår den opsættes. Sidst i maj eller først i juni.
 • Der er søgt tilskud til generalforsamlingen ved kommunen og der er bevilliget et symbolsk beløb.
 • Landbyforums møde  flyttet til D.8. Maj, var ellers planlagt til D.13. Maj. Derfor ingen deltagelse da vi har bestyrelsesmøde.
 • Ærø tur d.22.6.2013: Der er 32 tilmeldt, stadig ledige pladser. Der søges tilskud ved div fonde, forsøger at holde prisen på 200 kr. Børn under 12 lidt billigere. Sidste tilmelding 1. Juni 2013.  Uden bys der tidligere har boet i Elstrup tilbydes billetter til 250 kr hvis ikke bussen er fyldt op efter sidste tilmelding.
 • Der sendes en liste rundt så snart vi kender deltager listen, så folk kan se hvor der er opsamlingssteder.
 • Legepladsen er blevet renoveret at Carsten  og Kirsten Iversen. Rigtig flot resultat. Der gives et økonomisk bidrag hertil.
 • Forslag til skulpturudsmykning i byen, fremlagt af Møllens Venner. Der laves et budget.
 • Ejner deltager i møde omkring brugen af hjemmesider d.13.5.
 • Økonomi: Regnskab gennemgået og godkendt.
 • Hvad vil vi med bylauget? Prøver  at nedsætte mødeaktiviteten til en gang i kvartalet. Der kan indkaldes ekstra ved behov. Vi prioriterer badebroen, udflugter og de bestående aktiviteter.
  Fremover mødes vi en gang i kvartalet. D.v.s. den første tirsdag i kvartalet.

Næste møde D.2. Juli, hos René.

På bestyrelsens vegne
Sandra Jeppesen

Elstruplaug udflugt til Ærø, lørdag den 22. juni 2013

Nu er det igen blevet tid til vores årlige udflugt. Vi gentager succesen fra sidste år, og inviterer alle byens borgere – store som små.

”Tilmelding går efter først til mølle princippet”. Vi håber på en god tilslutning, og tror vi får en rigtig dejlig dag.

Egenbetaling er ikke helt på plads endnu, da det afhænger af tilskud og antal deltagere. Men vi forventer at det kommer til at ligge et sted mellem max. kr. 200-250,- pr. voksen / lidt lavere for børn. ( prisen dækker alt i programmet ekskl. drikkevarer).

Medbring ”kun” godt humør og tøj efter vejret 

Program

07.00: Opsamling. Bussen samler op følgende steder: Elstrup Overby 4b, Elstrup Overby 16, Flædbækvej 2, samt Flædbækvej 31

07.45-09.00: Færgetur Fynshav – Søby, Ærø.
Kørsel til Bregninge via ”Lillebæltsbroen og Nordpolen” , Bregninge kirke, hvor man bl.a. kan se et billede af affyringsrampen for Jesus, da han fór til himmels.

09.55-10.15: Kørsel til Marstal, hvor vi stopper ved toiletterne i forhavnen.
Her serverer vi den medbragte formiddagskaffe inden vi går gennem havnen og Marstal by, med slut ved kirken.
Besøg på verdens største solvarmeanlæg.

11.20-12.00: Kørsel til Vindballe kro.

12.10-13.15: Frokost på Vindballe kro.
Menu: 2 x sild, fiskefilet, 3 x kolde anretninger, 3 x varme anretninger + forskellige oste.
Her kan man bl.a købe den lokale Rise øl.

Kørsel til Ærøskøbing, hvor vi holder ved Pilebækkens P-plads.
Vi går gennem Dommergårdens have ind til torvet og herfra gennem byen til havnen, hvor vi skal være ved bussen kl. 14.30. (Der er toiletter i Dommergårdens have og på havnen).

14.30-14.55: Kørsel til Søby færgehavn.

15.10-16.25: Færgetur Søby-Fynshav
Her serverer vi den medbragte eftermiddagskaffe.

Hilsen Bylauget

Bindende tilmelding senest 1. juni 2013 til: Gurli 74458904/23397538 eller Bente 27528201