Månedsarkiv: februar 2013

Referat af bestyrelsesmødet Elstruplaug den 19. Februar 2013

Hos: Sandra S. Jeppesen

Afbud: Ingen

Dagsorden:

 1. Kommentarer til sidste referat: Ingen
 2. Regnskab: Godkendt u. bemærkning
 3. Planlægning af generalforsamlingen: Indkøb af gaver til lottospil, alle bestyrelsesmedlemmer køber for 100 kr. Generalforsamlingen er aftalt til den 10. marts, indbydelsen sendes ud i uge 9.
 4. Evt.
  • Alt det som I har:
   Storkerede blev diskuteret, og Carsten arbejder videre med det.
   Bente arbejder videre med udflugt, evt. Til Ærø, udflugten vil blive i en weekend, da det i år er for alle aldersgrupper.
   Ejner har lagt et link til møllens hjemmeside på Elstruplug.dk
   Sandra undersøger muligheden, for besøg på Sønderborg slot.
   Gretel orienterer om markedsundersøgelsen.
   Sille er blevet ansat i planafdelingen, og Connie M Skovbjerg overtager som landdistrikskoordinator.
  • Landsbyforum: Orientering om landsbyforum.
  • Kommunale ting
 5. Ny mødedato

Intet møde inden generalforsamlingen den 10 marts

Pbv / Carsten Andersen

Fasterlavn i Elstrup

Alle byens børn er velkommen!

Lørdag d. 23. februar kl. 10:00 i garagen ved Rikke og Gert (Fladbækvej 2)

Vi slår katten af tønden i 2 aldersgruppen. (Pap tønde til de mindste og forstærket tønde til de store)

Der er hjemmebagte boller og kakao, når kongerne er fundet.

Det koster 10 kr. pr. barn

Tilmelding til Rikke på tlf. 30 28 97 71

Vel mødt og selvfølgelig klædt ud!!

Rikke