Månedsarkiv: november 2012

Aktivitetskalender Elstruplaug December 2012/ Januar 2013

30. November 2012, kl. 16.30 : Juletræet tændes

Hos Herdis og Lars på hjørnet af Elstrup Nederby og Skadebjergvej. Juletræet tændes og der serveres gløgg, saftevand og æbleskiver.

Husk tilmelding senest den 28. november 2012 til Herdis (43 83 98 08)

1. – 24. december 2012: Julekalender

Vi har igen i år fundet 24 husstande, som ønsker at deltage i årets julekalender.

24 husstande har fået tildelt hvert deres kalenderlågenummer. De laver så hver især en udsmykning/dekoration klar ved deres hus den pågældende dag.

På den måde vil der hver dag i december måned være en ny udsmykning/dekoration at se på under turen gennem byen. Strækningen går fra Nystaden – Elstrup Overby til Nørreskoven.

Den 29. December 2012 arrangeres en gåtur gennem byen, hvor vi skal kigge på de flotte kalenderlåger som er lavet. Vi slutter af ved Møllen til et lettere traktement. Nærmere info om denne gåtur komme senere.

Vi håber hermed, at være med til at få jer i en rigtig god julestemning.

5. Januar 2013: Helligtre konger

Der laves i år et fælles arrangement den 5. Januar 2013 vedr. Helligtre konge aften.

Nærmere info om dette kommer senere, men sæt kryds i kalenderen.

Elstruplaugs kalenderlåger 2012 !

Tusinde tak for jeres tilsagn om deltagelse i byens ”Julekalender 2012”

Opgaven for jer er, at I får tildelt et kalenderlågenummer. Og den dag hvor jeres nummer er på, skal I gerne have lavet en dekoration / udsmykning ved jeres hus.

Udsmykningen kan eksempelvis være:

  • Pynt et træ i forhaven
  • Dekorere en bænk
  • Nisser på husmuren
  • Pynt et vindue
  • Osv.

HUSK: Der skal være et kalenderlågenummer på/eller ved udsmykningen. lågenr. kan eksempelvis laves i lys, træ, bindes i gran eller hvad man kan finde på. Kun fantasien sætter grænsen.

” Vi vil bare lige pointere, at dette ikke er en konkurrence”  !

Tanken bag projektet er at få jer ud at motionere i julemåneden.

Den 29. december 2012 arrangerer vi en motionstur gennem byen, for at se alle kalenderlågerne. Vi slutter i Møllen med lidt lækkert 🙂

Længere nede i denne skrivelse finder I listen med de tildelte kalenderlågenumre.

Listen hænges ligeledes op i vores infostandere.

Hvis I har spørgsmål til opgaven, så kontakt venligst :

Gretel 61668055   –   Vita 26226789   –   Sandra 28901843   –   Bente 27528201

Venlig kalenderhilsen

Gretel, Vita, Sandra & Bente

 Låge nummer

 Navn

Adresse 

1

Birthe

Flædbækvej 27

2

Ruth / Marion

Sølspang 3 & 5

3

Gretel

Skadebjergvej 3

4

Kis

Elstrup Overby 4B

5

Trine

Flædbækvej 36

6

Jette A.

Hønshøjvej 4

7

Mette H.

Flædbækvej 17

8

Rikke

Flædbækvej 2

9

Marie

Flædbækvej 21

10

Gine

Elstrup Nederby 31

11

Anne Marie

Flædbækvej 5

12

Gurli P.

Skadebjergvej 4

13

Sandra

Flædbækvej 13

14

Rita

Firhøjvej 2

15

Bente T.

Flædbækvej 7

16

Jette F.

Elstrup Nederby 12

17

Edith T.

Flædbækvej 31A

18

Louise

Flædbækvej 1

19

Heidi

Flædbækvej 3

20

Mette I.

Flædbækvej 9

21

Kirsten H.

Elstrup Overby 16

22

Mette J.

Flædbækvej 6

23

Henny C.

Flædbækvej 28

24

Elstrup Mølle

Fynshavvej 12

 

Referat fra bestyrelsesmødet 6/11-12 hos Jette

Afbud : ingen
Referent : Bente

1. Kommentarer til sidste referat: ingen
2. Regnskab : godkendt
3. opfølgning på igangværende sager:

a) Markedsundersøgelse Elstrup/Elstrupskov: Gretel udleverede udkast til gennemsyn / kommentarer – mail retur inden næste bestyrelsesmøde, hvor det færdiggøres.
b) Hjertestarter: Hans Jeppesen gav en orientering om de tiltag der indtil nu er foretaget.
-Trygfonden søgt – svar ultimo december 2012 på bevilling + kursus.
– Hvis bevilling godkendes skal vi have drøftet evt. varmeskab mv.
– Hvis Trygfonden giver afslag undersøger vi andre muligheder.
c) Julekalender: Vi har 24 deltagere og udvalget sender info ud til deltagerne i løbet af den næste uge.

4. Nye sager: Der kommer ingen aktivitetskalender, men flyers omdeles ved hver enkelt arrangement.

5. Evt.:
a) -Der er kommet et forslag om, at man Helligtrekongers aften kan samles efter turen rundt i byen. – Claus Hansen har givet ok for muligheden i deres gildesal.
– Foredrag med Bedemand Lars Jensen blev gennemført med ialt 36 deltagere, hvoraf en del var udefra. Overskud fra denne aften gives videre til Natteravnene på opfordring fra Lars Jensen, som ikke tager betaling for foredraget.
– Elstrup Mølle: Der var 22 deltagere til den stiftende generalforsamling og bestyrelsen holdt konstituerende møde 7/11-12.
>>>>>>>>>elstrupmolle.dk<<<<<<<<< for yderligere information herom. Vi håber på god opbakning fra byens borgere.
– Gretel har søgt økonomisk tilskud fra Ella & Helge Rasmussen´s fond – endnu intet svar.
– Ejner har søgt Tuborgfonden og fået afslag på støtte.
b) Landsbyforum: Claus gav en generel orientering fra sidste møde, som bl.a handlede om Landsbypedel
c) Kommunale ting v/Gretel:
– Skulptur: Uganda´s Eva er blevet hentet af Sønderborg kommune og placeret i Nybøl – vi afventer nærmere information fra Sille M. Dall omkring ny evt. skulptur.
– Gretel og Claus har været til møde hos Nete Jensen, Skelde omkring udvikling i Landdistrikterne og gav en kort orientering herom, bl. a hvor stramme reglerne er for ansøgning om LAG midler.
6. Ny mødedato: 8. januar 2013 hos Carsten

Pbv.
Bente

Lanternefest i Elstrup

Hej alle børn og barnlige sjæle i Elstrup

Så er vi igen nået til den mørke tid hvor der er brug for lidt ekstra hygge. Derfor holder vi

LANTERNE FEST

FREDAG D.2 NOVEMBER

Vi mødes kl. 16.00 hos Kirsten og Claus Hansen, Elstrup Overby 16. hvor vi laver vore lanterner.

BEMÆRK: Vi har i år ingen roer, så medbring selv roer, græskar eller andet som kan udhules. Husk værktøj og evt. ståltråd til at bære lanternerne med.

Når vi er færdige med lanternerne, rydder vi bordene og får

Boller og Varm Kakao

Omkring 17.30 går vi optog gennem Elstrup op til møllen og derefter ned til Flædbækvej 21. På returvejen går vi hver til sit.

Vi vil opfordre alle i Elstrup til at hjælpe med at gøre optoget festligt.

Alle er velkomne til at møde op og se børnene lave lanterner.

Kom ud til jeres hoveddør og hør os synge og se de flotte lanterner. Tag evt. også selv et lys/lanterne med !

Mød op store som små !

Hilsen Lanterneudvalget

Tak til Kirsten og Claus for lån af lokaler.

Lanterne Sangen

Lanterne lanterne,
nu lyser aftenens stjerne,
i mørkeby, i mørkeby,
lyser vor lanterne ny.
Hvor vi ej kan se at gå,
lyser vor lanterner små.
Filium bum bum, filium bum bum, filium bum bum bum bum.