Månedsarkiv: september 2012

Donation af skraldespande til E Kleinbahn

E Kleinbahn har fået en rigtig god ide!

og hvad er så det? Jo, den 1.oktober 2012 skal alle udskifte vore nuværende stålstativer/plasticsække ud med nye kunststofbeholdere til vort husholdningsaffald.

De gamle stålskeletter er din/jeres ejendom.

I stedet for at køre dem på lossepladsen, kunne I vælge at køre dem til Østerlundhuset.

Er det et problem med at køre dem derud, så ring til: Torben 2196 9259 eller Knud Skov 7445 1075 eller Hans Jørgen 7445 1514 så organiserer de afhentning med deres trailere, men selvfølgelig kun hvis I ikke selv kan klare det.

Det ville også være rigtig smart, hvis I spørger jeres naboer om de vil give deres gamle stativer til et godt formål (vi sælger dem som gammelt jern og får penge i klubkassen), på samme betingelser som ovenfor nævnt.

 

 

 

 

På forhånd tak

E Kleinbahn

Elstruplaug bestyrelsesmøde d.11. september

Deltagere: Jette, Sandra, Ejner, Rene, Bente, Gretel og Vita
Afbud ved Claus. 

 1. Kommentar til referat: Ingen
 2. Regnskab: Bente orienterer omkring dette. Der er kommet 2300 kr i støtte til badebroen.
 3. Opfølgning på igangværende sager: Julekalender kommer igen i år.
  *
  Tovholdere til dette er Bente, Gretel,  Sandra og Vita.
  *
  Der bliver arbejdet på et arrangement til efteråret.
  *
  Orientering omkring vores hjemmeside, hvordan den skal se ud fremadrettet, vil blive taget op til næste møde.
  *
  Vi fra bestyrelsen vil sørge for at der hele tiden er sedler på badebroen til indbetaling, der er oplevet, at folk gerne ville betale – men hvor der ikke har været muligt for dette.
  *
  Gretel orienterer omkring tilbagemeldingen fra vores ”Egen Avis” hvor vi havde en side fra Bylauget, tilbagemeldingen har været positivt og en del synes der skete mange forskellige ting.
  *
  Børnefest: 28 børn var der meldt til. Der var gang i den lige fra start, meget sjovt og dejlig med optræden af 3 piger. Superskønt.
  *
  Der er sendt takkebreve til Linak, Danfoss og kulturfonden som tak til støtten til turen til Sild.
  *
  Der skal og så lyde tak herfra til Heidi, Claus, Mie og Anil som har sørget for en god byfest.
 4. Bordet rundt: Ang hjertestarter har Hans Jeppesen søgt ved trygfonden og venter på svar.
  Vindmølleprojekt er droppet her i området.
 5. Kommunale ting: Gretel orienterer omkring dette.
  *
  Der er sendt invitationer ud til ”Første beplantede filteranlæg i Østerholm d. 26. sept, Aase Nygaard vil deltage.

Næste møde er den 6. november.