Månedsarkiv: juni 2012

Referat af bestyrelsesmøde i elstruplaug 25 juni 2012

Deltagere: Vita, Jette, Gretel, Bente, Carsten, Sandra, Claus, Ejner

Fraværende: Rene

1. Kommentarer til sidste referat:

Ingen kommentarer

2. Regnskab:

Kassen stemmer

3. Opfølgning på igangværende sager:

  • Bus turen til Sild: Bliver 45 deltagere, så alt i alt igen en god tilslutning. Takkeskrivelser er sendt ud.
  • Fællesside til Vor Avis: Gretel har lavet udkast til indlæg. Indlægget skal være indsendt til august.
  • Reparation af badebro: Endnu ikke helt færdig grundet andet arbejde men skulle være færdig en af de kommende uger. Skilte skulle også snarest være på vej. Officiel overdragelse fra kommunen er endelig ankommet.
  • Ansøgning til reparation af badebro: Bevilling er ankommet men kommunen har mange betingelser. Budget samt beskrivelse af andre krav skal indsendes, hvilket gøres af Jette og Gretel.
  • Hjertestarter: Sandra har talt med Benny om evt placering på den gamle kro. Har undersøgt indkøb af forskellige hjertestartere. Priser svinger meget. Bente undersøger mulighed for placering i opvarmet rum hvor der er nem adgang til den. Ansøgning sendes igen til Tryg fonden af Hans. Budget blev diskuteret. Forslag om evt støtte forening.
  • Markedsundersøgelse for Læs resten

Sankt Hans

Traditionen tro, afholdes der igen Sankt Hans aften d. 23/6 kl. 18,30 hos Rikke & Gert, Fladbækvej 2

(Bålet brændes i marken – vi griller i haven bag ved huset).

Lige som de andre år, sælges der Grillpølser m. kartoffelsalat, hotdogsøl, vand, slik mm.

TIL MEGET RIMELIGE PENGE !

Der er snobrød til børnene – HUSK EN PIND !

Der vil også blive sørget forkaffe og kage.

Håber på god opbakning

Mange Sankt hans hilsner fra
Rikke og Gert

Referat af bestyrelsesmøde i Elstruplaug 31. maj 2012

Referat af bestyrelses møde hos Ejner Andersen, den 31. Maj 2012

Deltagere: Bente, Sandra, Vita, Jette, Ejner og Gretel / Fraværende: Rene og Claus

1. Kommentarer til sidste referat:
Ingen

2. Regnskab:
Godkendt. Driftstilskuddet fra kommunen er kommet. Der er søgt om tilskud til turen for de ældre, hos diverse fonde og firmaer. De er også gået ind på kontoen.

3. Afslutte sager siden sidst:
a. Affaldsindsamling
Der var mange deltager til vores affalds indsamlings dag. Affaldet blev hentet af kommunen uden problemer. Der blev indsamlet ca. 118 kg. Om vi skal deltage næste år i indsamlingen, tages op primo 2013.

b. 1. Hjælpskursus
Super arrangement. Der var 14 deltager. Meget kompetent underviser. Læs resten

Støtteforening Flædbæk Strand

Så er broen atter i vandet – men efter et døgn havde blæsten allerede ødelagt trappen.

Men vi er ved at få lavet en ny, og håber inden længe at få en funktionsdygtig bro igen.

Men alt koster penge. Og da kommunen ikke vil støtte broen mere er vi afhængige af frivillige indbetalinger og sponsorater. Så vi håber du/I vil være med til at støtte broen ved Flædbæk Strand, så vi også fremover kan få glæde af den.

Indbetalinger til det gode formål, kan ske med min. kr. 50,00 til vores konto i Sydbank

Konto nr. 8013 0001038194

Eller kontant i en lukket kuvert mrk. Flædbæk Strand i postkassen på Flædbækvej 7, Elstrup.

På forhånd tak for støtten