Månedsarkiv: april 2012

Damefrokost i Elstrup

v/Vita Flædbækvej 34, Elstrupskov

Buffet inkl. kaffe, chips m.m.
Kager til kaffen modtages gerne ellers bliver det “citronmåne”.
Hvis du kommer med en dessert/kage, så giv lige besked ved tilmelding.

Pris kr. 150,00.
Medbring selv drikkevarer

Tilmelding senest 5. maj til Conny tlf: 2061 0191 i tidsrummet kl. 17.00 – 20.00

Festlige indslag er velkomne

Tilmelding/betaling kan ske ved at smide en kuvert med penge + navn i Conny’s postkasse.

Elstrup/Elstrupskov deltager i landsdækkende affaldsindsamling

DNs landsdækkende indsamling af affald og dåser smidt i naturen finder sted:

Søndag den 22. april 2012

Mødested for Elstrup er hos Claus Hansen, kl. 10
Mødested for Elstrupskov er hos Vita Kock, kl. 10

Når vi er færdige kl. 12.00 samles vi alle sammen til en ringriderpølse og en øl eller vand, hos Claus Hansen, Elstrup Overby nr. 16.

Der er 2 præmier på højkant. Der er præmie til det barn og den vokse som samler mest affald ind 

Kom og vær med til at få ryddet op i vores natur.

Tilmeld dig / jer senest den 19. April 2012 til:

Rene Christensen: 24 81 28 60
Claus Hansen: 20 14 86 65
Sandra Jeppesen: 28 90 18 43
Bente Thomsen: 27 52 82 01
Vita Kock: 26 22 67 89
Jette Andersen: 30 22 96 69
Gretel Jørgensen: 61 66 80 55

Referat fra Elstruplaug bestyrelsesmødet 29. marts 2012

DELTAGER: Vita, Carsten, Ejner, Jette, Gretel, Bente, Sandra, Rene, Claus

Ingen kommentar til sidste referat.

Gretel bød velkommen til Sandra som ny bestyrelsesmedlem og kunne fortælle at hun havde sendt en stor tak til gine for hendes tid i Elstruplaugs bestyrelse.

Der blev evalueret på generalforsamlingen hvor der blev drøftet forslag til at trække flere deltagere til generalforsamlingen.

Gretel fremlagde forslag til konstituering af bestyrelsen. Gretel blev genvalgt som formand men en del af formandens tidligere arbejdsopgave flyttes til Jette og Claus.

Vita fortalte om planlægningen af turen for mellemgruppen. Hun undersøger on mulighed for afholdelse af arrangementet i september.

Jette fortalte at der var 12 mand tilmeldt førstehjælpskurset og at Læs resten