Månedsarkiv: marts 2012

Blomsterbinding i Elstrupskov

Blomsterbinding d. marts31.  i Vita og Torben`s gildesal fra kl 13 – ?

Igen i år vil der kunne laves forskellige påske/forårsdekorationer, Dagny (Vita`s mor) vil lave forskellige dekorationer, som man kan lade sig inspirere af. Der medbringes selv kaffe og evt kage, I medbringer selv potter, mos, grene osv.

Tilmelding til Vita på tlf 74458089 inden d. 26. marts.

Er der evt spørgsmål omkring ovenstående kan I ringe til Dagny på tlf 74471443

Hilsen Vita

Førstehjælpskursus for beboere i Elstrup og Elstrupskov

Kan du hjælpe dine nærmeste eller din nabo, når uheldet er ude ??

Hvis du bare er det mindste i tvivl om svaret her, ville det måske være en god ide, at tage med på et kursus i 1. hjælp.

Kendskab til 1. hjælp kan i mange tilfælde være et spørgsmål om liv eller død !!

Derfor har vi arrangeret et 4-timers kursus i basal 1. hjælp for indbyggere i Elstrup og Elstrupskov, som giver kendskab til metoder man kan bruge og hjælpe med indtil den professionelle hjælp når frem. Landsbylauget har besluttet, at dette er et arrangement de gerne vil støtte økonomisk, så derfor kan det gøres til en god pris.

1. hjælps kursus

Dato: lørdag den 14. april 2012 kl. 9-13

Sted: gildesalen Fladbækvej 34

Pris: kr. 200,- incl. en forfriskning pr person

Så skynd dig at melde til hos Jette på tlf. 30 22 96 69 senest 30-3-2012

Tilmelding er bindende med betaling på kursusdagen.

Hvis der er stor tilslutning til kurset, er det muligt at vi også kører et eftermiddagshold fra 13-17. Det vil tiden vise

Referat fra Elstruplaug bestyrelsesmødet 28. februar 2012 hos Rene

DELTAGER: Vita, Carsten, Ejner, Jette,  Gretel, Bente,  Gine, Rene, Claus

Ingen kommentar til sidste referat.

Regnskab godkendt , Claus  printer regnskabsbilag til omdeling  ved generalforsamlingen.

Affaldsindsamling d.22.4 er vi tilmeldt, affaldet afhentes hos Claus efter aftale med kommunen.

Tur for mellemgruppen  til  Sønderborg kraftvarmeværk. Mulige datoer meldes til varmeværket.  Dette  tages op til næste møde. Deltager antal  min 15-max 30.

Generalforsamling : Vi mødes kl 13,00 hos Torben og Vita

 • Gretel: kopper og tilbehør,kaffekander og kage
 • Jette: sukker, fløde, kaffekande og  kage.
 • Vita : kaffe, the kande og  kage.
 • Bente: kage, kaffe,the kande
 • Claus :kaffe ,the  kander ,sodavand og øl
 • Pris : kaffe, the og kage 10 kr øl og sodavand 5 kr.
 • Gretel  byder velkommen til  generalforsamlingen
 • Dagorden iflg. vedtægter
 • Korte indlæg :Bente :træer
 • Ejner: mølle, fibernet
 • Jette :badebro, førstehjælp
 • Vita: mellemgruppen, damefrokost
 • Jette skriver referat.
 • Gretel søger kommune om tilskud til dækning af udgifter ved generalforsamlingen.
 • Der blev aftalt ,at betale 300 kr /gang til varme og lys.

Under evt.

Ændring af indbydelser  så hvis der var nogle som ville bage kunne de melde sig.

Næste møde hos Gretel d 13/3 2012 kl 19,00