Månedsarkiv: februar 2012

Elstruplaug afholder ordinær generalforsamling

Søndag den 4. marts 2012 kl. 14.00 – 16.30 i gildesalen på Fladbækvej 34 (hos Vita & Torben Kock)

 • Dagsorden i henhold til vedtægterne
  Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 27/2-2012
  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg:
  * Gine Schmidt, Elstrup
  * Claus Hansen, Elstrup
  * Jette Andersen, Elstrupskov
  * Gretel D. Jørgensen, Elstrup
 • Kaffebord m. diverse hjemmebag
 • Info om nabohjælp ved Firmaet Naboor. Via storskærm og skype forbindelse.

Vi håber på at mange unge som gamle vil møde op og få indflydelse på vores lokalområde

Vel mødt

Bestyrelsen

Elstrup/Elstrupskov landsbylaug går tilbage i tiden

Søndag eftermiddag den 19. Februar 2012 fra kl. 14.30 – 16.30 hos Vita og Torben Kock, Fladbækvej 34, Elstrupskov.

Elstrup / Elstrupskovs Landsbylaug invitere til et par sjove og interessante timer hvor Svend Andersen vil fortælle lidt om gamle dage og hvordan der har set ud med levende hegn, stier, markvej og mange andre ting.

Bylauget er vært ved kaffe og kage, så kom til hyggeligt samvær, ung som ældre.

Tilmelding nødvenligt, senest den 12. Februar 2012, til Rene Christensen, tlf. nr. 24 81 28 60

Referat fra Elstruplaug bestyrelsesmødet 31. januar 2012 hos Claus

Deltagere: Gine, Carsten, Claus, Gretel, René, Vita, Ejner, Bente

Afbud: Jette

Referent: Bente

 1. Kommentar til sidste referat: Ingen
 2. Regnskab: Godkendt revideret regnskab for 2011
 3. Opfølgning på igangværende sager:
  a.  Arrangement for mellemgruppen: Sønderborg forbrænding – Gine
  b. Foredrag ved Svend Andersen, Elstrup 19. februar 2012 kl. 14.30-16.30 – René
  c. Generalforsamling 4. marts 2012 kl. 14.00-16.30 –Efterfølgende vil vi forsøge at få et indslag ved Naboor – nabohjælp/tyverisikring – se evt. www.naboor.dk
 4. Nye sager:
  a. Damefrokost – Birthe, Conny, Marianne, Vita
  b. Blomsterbinding hos Vita
 5. Evt. :
  a. Projekt affaldsindsamling: Vi er meldt til landsindsamling af affald i naturen den 22. april 2012 – Gretel
 6. Ny mødedato: 28. februar 2012 kl. 19.00 hos René