Månedsarkiv: november 2011

Babyting til asylcenteret i Jelling

Jeg har en barnevogn, som asylcenteret i Jelling skal have, og som de afhenter en gang ved lejlighed. En asylansøger får ved fødsel 400kr til indkøb af alt nødvendigt til sådan en lille ny borger. Som I jo nok kan forstå, rækker dette ikke langt. Derfor, hvis I har babytøj, dyne, madras, legetøj eller andet, tager jeg gerne imod det og formidler kontakten til asylcenteret. Er jeg ikke hjemme, kan posen sættes i mit brændeskur.

Med venlig hilsen

Jette Andersen
Skadebjergvej1, Elstrup

Aktivitetskalender for Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug

26. november 2011 kl. 15.30: Juletræstænding :

Hos Herdis og Lars på hjørnet af Elstrup Nederby og Skadebjergvej.

Juletræet tændes og der serveres gløgg, saftevand og æbleskiver.

Husk tilmelding senest den 20. november 2011 til Herdis ( 40 83 98 08) !

27. november 2011 kl. 11.00 : Juleinspirationstur :

Den Gamle stald, Kegnæs – info ”www.dengamlestald.dk”.

Rubækgård, Skovby – info ”www.rubaekgaard.dk

Hvis der er stemning for en kaffepause, finder vi en Café .

Vi kører i egne biler, så tilmeld jer venligst til Bente ( 27 52 82 01) senest 20. november 2011,

så prøver vi at koordinere kørslen.

1– 24. december 2011 Julekalender:

Vi har i år fundet 24 husstande, som ønsker at deltage i årets julekalender.

Formålet med projektet er, at få jer borgere i Elstrup ud at motionere lidt i december måned.

Vi har tænkt os, at det skal foregå på følgende måde:

24 husstande har fået tildelt hvert deres kalenderlågenummer. De laver så hver især en udsmykning/dekoration klar ved deres hus den pågældende dag.

På den måde vil der hver dag i december måned være en ny udsmykning/dekoration at se på under turen gennem byen. Strækningen går fra Elstrup Overby til Nørreskoven – se vedlagte liste.

Kalenderlåger

Vi håber hermed, at være med til at få jer i en rigtig god julestemning.

Referat fra bylaugsmødet 8-11-2011

 

Deltagere: Bente, Gine, Rene, Gretel og Jette

Fraværende: Vita, Claus, Ejnar og Carsten

1. Kommentarer til sidste referat:

 ingen

2. Regnskab:

Godkendt. Der hensættes et beløb til vedligehold mm. vedr. broen ved Flædbæk

3. Opfølgning på igangværende sager:

Skilte med legende børn

alle skilte er opsat og sagen afsluttes

Julekalender i december:

de involverede kalenderlåge-deltagere får brev med information – alle andre får info fra hustandsomdelte papirer, infotavler og hjemmesiden

  Læs resten