Månedsarkiv: oktober 2011

Pas på de legende børn i Elstrup

Ét af de projekter bestyrelsen har arbejdet med det sidste års tid, er skiltning med legende børn. Der er nu blevet opsat 4 stk “Legende børn” skilte ved alle indkørslerne til Elstrup. Dermed håber vi at farten igennem landsbyen vil blive sænket.

Husk på at der kun er DIG selv til at afstemme farten ned igennem byen 🙂

Elstruplaug får del i Syd Energi’s Ildsjæle-pulje

Vi har været så heldige i Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug, at få et tilskud fra Ildsjæle-puljen hos Syd Energi. Syd Energi har sponsoreret et klækkeligt beløb til landsbylauget, som bestyrelsen vil sørge for bliver brugt fornuftigt og til gavn for hele området.
Begrundelsen for at vi kunne komme i betragtning til Ildsjæle-puljen var, at der var ydet en ekstra ordinær indsats i forbindelse forarbejdet før etableringen af fibernet i Elstrup og Elstrupskov.

Ved information, snak og samarbejde blev resultatet, at ca. 70 husstande fik fibernet ud af 100 mulige, selv om kravet for at SE ville fremskynde udrulningen af fibernettet i området, kun var 50%. Det resultat kan vi være meget stolte af, og det er jo så også lige blevet ekstra belønnet for.

Med udrulningen af fibernettet er Elstrup og Elstrupskov har alle fået mulighed for hurtig internet, hvilket helt sikkert vil være med til at gøre området mere attraktivt at bo i. Som det kunne læses i Budstikken i sidste uge er der rift om at komme i betragtning til udrulning af fibernettet og at vi nu har firbernet i Elstrup og Elstrupskov skyldes den store opbagning fra alle beboere i området. I artiklen fremhæves Elstrup faktisk som et godt eksempel på hvordan en god opbagning kan fremme udrulningen.

En stor tak til ildsjælene, som gjorde det muligt og til SE for tilskuddet.Vi håber, at alle har eller snarest vil få glæde af fibernettet.

Lanternefest i Elstrup

Hej alle børn og barnlige sjæle i Elstrup

Så er vi igen nået til den mørke tid hvor der er brug for lidt ekstra hygge. Derfor holder vi

LANTERNE FEST

SØNDAG d. 6. november

Vi mødes kl. 15.30 hos Kirsten og Claus Hansen, Elstrup Overby 16. hvor vi laver vore lanterner.

BEMÆRK: Vi har i år ingen roer, så medbring selv roer, græskar eller andet som kan udhules. Husk værktøj og evt. ståltråd til at bære lanternerne med.

Når vi er færdige med lanternerne, rydder vi bordene og får

Boller og Varm Kakao

Mellem kl. 17 og 17.30 går vi optog gennem Elstrup op til møllen og derefter ned til Jørgen og Ingrid (Flædbækvej 21). På returvejen går vi hver til sit.

Vi vil opfordre alle i Elstrup til at hjælpe med at gøre optoget festligt.

Alle er velkomne til at møde op og se børnene lave lanterner.

Kom ud til jeres hoveddør og hør os synge og se de flotte lanterner. Tag evt. også selv et lys/lanterne med !

Mød op store som små !

Hilsen Lanterneudvalget (Herdis, Hans og Sandra)

Tak til Kirsten og Claus for lån af lokaler.

Lanterne Sangen

Lanterne lanterne,
nu lyser aftenens stjerne,
i mørkeby, i mørkeby,
lyser vor lanterne ny.
Hvor vi ej kan se at gå,
lyser vor lanterner små.
Filium bum bum, filium bum bum, filium bum bum bum bum.

Bestyrelsesmøde referat Elstrup laug 11 oktober 2011

Mødereferat 11.okt 2011 hos Jette

Deltagere: Gretel, Carsten, Klaus, Bente, Jette, Gine, Rene og vita.

1. Der var ingen kommentar til sidste referat.

2. Regnskab

Orientering fra kasserer.

3. Opfølgning på igangværende sager

Status på badebroen ved Jette og Gretel, broen er kommet op, den ligger i Elstrup. Dem der hjalp med at få broen op, fik kaffe og kage ved Jette i Elstrupskov.

Orientering fra Elstrup mølle: Carsten orienterer omkring status.  Carsten og Ejner vil undersøge , hvordan de arbejder andre steder med mølleprojekt, de vil holde et møde  hvordan de vil gribe det hele an.

Storkerede: Carsten har fået svar fra  en tysk hjemmeside ang hvad der kræver for at have en storkerede i forhold til græsareal og føde.

Skilte med legende børn: Rene og Claus er i gang med at sætte skiltene i jorden.

Arrangement for mellem gruppen:  Dette emne kommer med til næste møde.

Sølspang: Gine har fået svar fra kommunen omkring vejnavnet.

Hej Kathrine

Sølspang er en overgang over et vandløb i den sydlige del af marken, Hestebed i forbindelse med det gamle vejforløb Elstrup-Gugerup.

Hesetbed er en mark vest for Fynshavvejen – 300m s. for Elstrup. Bed = græsmark – folk som deltog i ting på Tingholm, lod deres heste græsse på denne mark.

Disse oplysninger stammer fra bogen Alsiske stednavne og den er udgivet af Alsingergildet.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune BYG

Laila Matthies Christensen
Byggesagsbehandler

Projekt legeplads: Grethe orienterer,  det er udfordrende at få en legeplads i Elstrup Overby på kommunens matrikel  , da der kræver mindst 300 børn i landsbyen.

4. Nye sager:

Vita orientere at der vil komme en damefrokost i foråret,  der følger nærmere  information efter jul.

5. Evt:

Førstehjælps kursus vil komme til foråret.

Svend Andersen vil gerne holde foredrag  efter jul , Claus vil spøge Svend hvordan det skal forgå.

Gretel orienterer fra Landsbyforum.

Lysabild er kåret til årets landsby i Sønderborg kommune.  Vi har fået en mail frakommunen, at præmien til Lysabild er vores skulptur Eva.  Vores formand og os i bestyrelse er selvfølgelig meget forundret over dette og Gretel er i gang med en mailveksling til kommunen. Vi afventer svar .

Andet:  Ove Jørgensen har været en ildsjæl, og indstillet at vi (Landsbylauget) får sponsereret  et  beløb fra Syd Energi fibernet  for hver husstand som har fået indlagt fibernet. Der vil komme nærmere information på  hjemmesiden.

Næste møde er d. 8. november ved Bente Thomsen  kl. 19.

Referent: Vita Kock