Månedsarkiv: august 2011

Referat bestyrelsesmøde Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug

Mødereferat 9.august hos Gretel.

Deltagere: Jette , Carsten, Vita, Gretel, Bente, Claus, Gine

 • Der var ingen kommentarer til det sidste referat
 • Orientering fra kasseren vedr. kassebeholdning og indbetalinger til vedligeholdelse af badebroen ved Fladbæk:
  Vi beslutter at indrykke en TAK i Vor Egen Avis for bidrag og arbejdsindsats ifbm. badebroen ved Fladbæk Strand.
  Vi søger Mads Clausen Fonden om støtte til broen eftersom kassebeholdningen blev kraftigt reduceret da broen blæste væk i begyndelsen af Juli, og senere blev genetableret.
  Samtidig ansøger vi Sønderborg Kommune om et beløb til fremstilling af skilt vedr. færdsel på broen.
  Vi besluttede i samme ombæring at bruge penge af kassebeholdningen til 2 skilte med ”Legende Børn”
 • Orientering om Elstrup Mølle:
  Ejner, Ernst og Carsten har startet et projekt op vedr. møllen. Læs resten

Oplev internationale kunstnerne omdanne ler til skulpturer

World Association of Brick Artists afholder symposium hos Petersen Tegl og holder åbent hus:

Fredag den 26.august mellem kl. 13-16

Kunstnerne arbejder  hos PM Tegl , Nybølnorvej  24, 6310 Broager,  hvor alle interesserede er velkomne til at komme og opleve internationale kunstnere arbejde.

Få en snak med kunstnerne. Hør om tanker og ideer bag  de vidt forskellige skulpturer.

En spændende proces, hvor kunsten udspringer af vores eget råstof:   ler

Læs resten

Elstrup mølle projektet møder ministeren

I arbejdet med at etablere de bedste betingelser for restaurering og fremtidssikring af Elstrup Mølle havde Ernst Linow, Carsten Andersen og Ejner Andersen sat sig stævne med videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Mødet med Charlotte foregik i Elstrup Mølle.

Formålet med mødet var at vise Charlotte vores ideer samt indvie hende i de udfordringer vi står overfor med det store arbejde der ligger i at etablere en mølle fond, et møllelaug samt selve restaurering af møllen så at den kan komme til at fremstå som mange af os husker den.

Mødet med Charlotte blev et endog meget spændende og inspirerende møde. Det startede med en kort rundvisning i møllen hvor Ernst meget begrejstret kunne fortælle om møllens historie men også vores fremtidsplaner med den.

Efterfølgende fik vi en snak om mølle projektet og kunne her høste rigtig mange gode og værdifulde tips til hvordan projektet bedst gribes an. Charlotte viste stor begrejstring for projektet og derfor lovede hun også at hun meget gerne vil være os behjælpelig med rådgivning i det arbejde vi står overfor.

Vi er alle enige om at det ikke må og sikkert heller ikke vil være sidste gang at vi ser Charlotte Sahl-Madsen i Elstrup Mølle. Hendes besøg gav os alle 3 stor lyst til at arbejde videre med Mølle projektet.

Debatindlæg om hastigheden igennem Elstrup

Forleden “brød” jeg ind i laugets bestyrelsesmøde og gav medlemmerne en opsang for ikke at have gjort noget ved trafiksituationen i Elstrup.

Det er jeg god til, men adressen var forkert, og det beder jeg bestyrelsen undskylde.

Min frustration og desperation kom af småbørn, der tuller op ad Skadebjergvej mod Fladbækvej uden overhovedet at se efter trafikken, og vi ved alle, hvordan den er. Børnene har alt for travlt med alt muligt andet.
De er børn, og vi har rigtigt mange af dem for tiden.
Ja, folk kører for hurtigt gennem Elstrup, men vi kan jo (desværre) ikke  lægge partisansøm ud. Og det var jo rigtigt, det lille forsigtige pip der lød fra den anden side af bestyrelsesbordet: “Det er jo også forældrenes skyld”.

Men der skal asfalt til inliners og løbehjul med små hjul. Børnene skal også kunne komme frem og tilbage mellem hjem og venner – og små børn er ikke trafiksikre overhovedet.
Det er imidlertid er ikke kun småbørneforældrene, der skal på banen. Det er også forældre til de unge. Det er ikke en menneskeret af have en knallert, der kan køre 70km/t. Det er heller ikke Læs resten

Den nye bro ved Fladbæk strand

Brolauget har været i aktion. 

Med hjælp fra mange frivillige og de penge vi havde fået ind gennem vores ”Støtteforening til broen ved Fladbæk strand” og nogle velvillige firmasponsorater, lykkes det at komme videre.

Den 29. juli blev den nye bro sat i vandet, og den har været flittigt brugt siden af både lokale og turister 🙂

Derfor vil vi gerne sige 1000 TAK til:

Alle de frivillige, der har udført et stort stykke arbejde

For alt vi har fået til vores Støtteforening, det gælder både pengebidrag og firmasponsorater

Hvis der skulle være nogle der ønsker at bidrage til den fremtidige drift af broen, kan penge indbetales til Sydbank kontonr. 8013 0001038194

Vi håber broen kan være med til at gøre stranden ved Fladbæk mere attraktiv og at vi kan nyde den danske sommer i lokalområdet.