Månedsarkiv: april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. april 2011 i Elstruplaug

Deltagere: René, Gretel, Ejner, Gine, Jette , Bente
Afbud: Claus, Vita
Referent: Bente

1) Udviklingsplan 2010-2020 blev gennemgået. De manglende punkter blev drøftet og ajourført så den nu snart er klar til at gå i trykken.

2) Jette orienterede omkring badebro-projektet.

3) Vindmølleproblematikken i området blev drøftet og der var enighed om, at opfordre byens borgere til at læse indlægget under Projekt Zero så alle er orienteret. Alle byens borgere er velkomne til at komme med skriftlige kommentarer til bestyrelsens medlemmer, som herefter vil bringe det op på efterfølgende bestyrelsesmøde.  Her vil man vurdere om vi som landsbylaug skal foretage os yderligere . Der er også mulighed for selv at komme med input til debatoplæg på kommunens hjemmeside.

Debatperioden varer fra onsdag den 30. marts til onsdag den 27. april 2011. I denne periode kan debatindlæg, idéer og forslag sendes til: Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller til: planafdeling@sonderborg.dk

Når kommunen har modtaget og vurderet de indkomne bemærkninger udarbejdes en temaplan for vindmøller, der udsendes i en 8 ugers offentlig høring.

4) Kommende arrangementer:

  • Cykeltur i slutningen af  juni 2011
  • Ældreudflugt d. 28. juni 2011

Invitation til begge arrangementer kommer senere.

5) Næste møde: 31. maj 2011 kl. 19.00 hos Gine

P.b.v Bente Thomsen

Debat om opstilling af vindmøller

Byrådet har vedtaget, at Sønderborg-området skal være CO2-neutral inden 2029. For at nå dette mål foreslås i alt 13 potentielle vindmølleområder, der udgør en første bruttoliste for den planlægningsproces, som hermed igangsættes.

Læs mere om plannerne på dette link. Ud over at skrive direkte til kommunen er alle også velkommen til at kontakte bylauget med kommentarer til projektet. I første omgang forholder bylauget sig neutral til temaet. Læs eventuelt også dette dokument som fortæller om planerne.