Månedsarkiv: januar 2011

Skal vi have fibernet til Elstrup og Elstrupskov?

Elstrup og Elstrupskov er et attraktivt sted at bo. Det skal det gerne blive ved med at være, også i fremtiden! For at kunne vedblive at være et attraktivt sted, er det vigtigt, at der er en god infrastruktur i området, herunder også et godt og moderne IT net. Det er vigtigt at alle der bor her, eller har lyst til at flytte hertil, har nem adgang til hurtig Internet, TV og Telefoni.

Da Elstrup og Elstrupskov endnu ikke har adgang til fibernettet, har bestyrelsen for Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug taget kontakt til Syd Energi, for at høre hvad der skal til, for at få adgang til deres fibernet.

For at Syd Energi er villig til at føre fibernettet ud til os, skal de bruge 50 forhåndsaftaler. Disse forhåndsaftaler, kan tegnes frem til den 11. marts 2011. Der er altså tale om en begrænset tidsperiode, hvor undersøgelsen/tilmeldingerne finder sted. Hvis du tilmelder dig, og det skulle vise sig, at der ikke kommer de nødvendige 50 forhåndsaftaler, bliver din tilmelding automatisk annulleret.

Vi er 106 husstande i det område, som Syd Energi kalder ”Elstrupområdet”. Området omfatter følgende adresser: 

 • Tandsletvej 1-1A-2-3-5-7
 • Fynshavvej 4-6-8-10-12
 • Lammehaven 2
 • Damtoften 3-5-6-8
 • Firhøjvej 1-1A-2-4-6-8-10-12-14
 • Elstrup Overby 1-1A-2-3-4A-4B-5-6-8-8A-9-10-11-12-13-14-15-16-16A-25-27-29-31
 • Elstrup Nederby 1-3-3A-4-5-5A-6-7-8-8A-12-12A-14
 • Skadebjergvej 1-2-3-4-6
 • Flædbækvej 1-2-3-3A-4-5-5A-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-26-27-28-29-29A-30-31-31A-32-32A-33-34-36
 • Hønshøjvej 3-4-4A-8
 • Vandmøllevej 5-7

Det er derfor vigtigt, hvis du gerne vil sikre dig, at vi får fibernet til vores område, at du tilmelder dig på Syd Energi inden 11. marts 2011. Se hvordan du gør på Syd Energi’s hjemmeside.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Syd Energi direkte på 70 11 50 30 eller Ejner K. Andersen, Flædbækvej 5, på 21 26 61 48.

Husk at afgørelsen er helt din egen, men vi håber selvfølgelig, at der vil være den fornødne tilslutning til, at også vores område kan få adgang til det hurtige fibernet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Elstruplaug

PS! Hvis du er ansat på Danfoss eller Sauer-Danfoss, eller har en anden firmabetalt internetadgang, vil den også tælle med som en forhåndsaftale. For at disse aftaler tæller med skal du blot ringe direkte til Trine B. Nielsen hos Syd Energi på 75 18 86 48. Trine vil herefter inkludere de firmabetalte aftaler i antallet af tilmeldinger.

Ordinær generalforsamling i Elstruplaug

Søndag den 6. marts 2011 kl. 14.00 – 16.30 i gildesalen på Fladbækvej 34 (hos Vita & Torben Kock)

1) Dagsorden i henhold til vedtægterne 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 27/2-2011 !
(Medlemmer kan 3 dage før generalforsamlingen anmode om udleveringen af medlemmers indkomne forslag til gennemsyn) 

På valg til bestyrelsen:

 • Bente Thomsen     (ønsker genvalg)
 • Vita Kock              (ønsker genvalg)
 • Annelene Christensen      (ønsker ikke genvalg)

2) Sønderjysk kaffebord bagt af frivillige kursister hos Migge’s Bageri, Skovby – se vedhæftet indbydelse 

3) Foredrag om Indien ved Mie Russel 

Vi håber på mange vil møde op og få indflydelse på vores lokalområde 

Vel mødt
Bestyrelsen

Forslag til nye valgsteder i Sønderborg kommune

Få et godt valg – med 17 valgsteder

Byrådet i Sønderborg Kommune har i efteråret 2010 arbejdet med en modernisering af den måde, vi afholder valg på.
Ét af forslagene, der har været drøftet, er en struktur med 17 valgsteder.
Inden Byrådet træffer endelig beslutning i foråret 2011, sendes forslaget i høring. Det sker for at få så mange input og ideer som muligt – fra så mange som muligt.
Forslaget sendes i høring i perioden 3. december 2010 til 6. februar 2011 i:

 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Landdistriktsudvalget
 • Integrationsrådet
 • Landsbyforum

Borgerpanelet i Sønderborg Kommune bliver også spurgt. Borgerpanelet består af 1.500 repræsentative borgere, der besvarer undersøgelser via internettet.
Desuden afholder Borger- og Demokratiudvalget 3 borgermøder, hvor forslaget bliver præsenteret. Borgermøderne afholdes

Gråsten Skole den 25. januar 2011 kl. 16.30 – 18.00
Sønderborg Bibliotek den 27. januar 2011 kl. 16.30 – 18.00
Nordborg Rådhus den 3. februar 2011 kl. 16.30 – 18.00

Borger- og Demokratiudvalget deltager i borgermøderne for at bespare spørgsmål og for at høre kommentarer til forslaget. Der vil også blive taget referat af dialogen på borgermøderne, som vil indgå som et høringssvar til det videre politiske arbejde med forslaget.

Med venlig hilsen
Frank Bodholdt Jakobsen
Formand
Borger- og Demokratiudvalget

Høringsmateriale:

Nuværende valgsteder

.

.

.

Forslag til 17 valgsteder + oversigt

.

.

.