Månedsarkiv: oktober 2010

Så kom EVA fra Uganda til Elstrup

Ved en festlig komsammen blev den længe ventede skulptur afsløret af borgmester Aase Nygaard. Det lød et waw da den nye skulptur endelig kom til syne. Victor Skov Jeppesen og Mie Russel, begge fra elstrup var inden afslørngen blevet bedt om at fortælle deres mening om skulpuren. Victor skrevom skulpturen  “får mig til at tænke på nogen af verdens kvinder, der lever et liv med kæmpe fattigdom, sult og nød, men alligevel er meget gladere for livet, end de fleste danskere”. Ligeledes skrev Mie “Flot, glad kvinde. pændende udført”.

Inden afsløringen var deres fælles spisning samt konkurrence om Elstrup og Elstrupskov

”Fremmedart der rykker” i Elstrup

Invitation til afsløring af kunst i landsbyerne
17 landsbyer i Sønderborg Kommune er med i projekt ”Fremmedart der rykker”.
Projektet har til formål at sikre kunst til landsbyerne – og udveksling af kunstværkerne mellem landsbyerne.

Kunstværker opleves tit som objekter uden nogen praktisk funktion, og derfor påkalder de sig ofte særlig opmærksomhed. I landsbyerne skal de opfordre, inspirere og provokere til debat, til tolkning, sammenhold og sammenhæng.

På samme måde som nyfalden sne eller ubudne får i køkkenhaven skal kunsten få os til at se på kendte omgivelser med nye øjne.

Du/I inviteres hermed til afsløring af de tre første skulpturer.

Det sker søndag den 17. oktober kl. 13 i følgende landsbyer:

Elstrup v. borgmester Aase Nyegaard
Egen v. kultur- og erhvervsudvalgsformand Stephan Kleinschmidt
Gammelgab v. fmd. for landdistriktsudvalget Charlotte Engelbrecht

Håbet er, at landsbyernes skulpturpark efterhånden udvides, så alle 17 landsbyer, der har tilmeldt sig projektet, hele tiden har en skulptur stående. De sidste ti kunstværker tænkes opstilles i løbet af 2017, hvor Sønderborg forhåbentlig er europæisk kulturhovedstad.

Med venlig hilsen
Center for Kultur og Landdistriktsudvalget

Bestyrelsesmøde i Elstruplaug 4. oktober 2010

Mødet blev afholdt hos Bente
Mødedeltagere: Jette, Gretel, Bente, Gine, Claus, Ejner og Vita
Afbud: Annelene.

Dagsorden:
Ingen kommentar til sidste referat.
Regnskab:  Bente  orienterede omkring kassebeholdningen.

Opfølgning på igangværende sager:

  • Gretel kommenterede rulleplanen med igangværende sager.
  • Forslag om kommende bage kursus (evt hos Migge)
  • Forslag om Sang aften foreslået af Annelene
  • Dekorationsaften hos Vita og Torben den 21. november 2010. Vita udfærdiger indbydelse.
  • Juletræs tænding i Elstrup hos Herdis den 28. november 2010. Gretel laver indbydelse
  • Forslag om at søge midler hos Tips og Lotto midler til legeplads. Bente forsøger at få Mette og Carsten til at forestå ansøgningen.

Forestående skulptur indvielse den 17. oktober flyttes til afsløring kl. 13 i stedet for 14.  Arrangementet starter kl. 11:30.  
Udviklingsplanen blev redigeret færdigt så at den er klar til at blive offentliggjort på hjemmesidens.

Næste møde d. 1. november hos Jette kl. 19-21.
Referent: Ejner