Månedsarkiv: juni 2010

Sankt Hans fest i Elstrup

Der var rigtig god fremmøde til den årlige Sankt Hans fest hos Rikke og Gert. Vejret var helt fantastisk. Der blev grillet, sunget Sankt Hans sang og børnene fik lavet en heks som blev sendt til Bloksbjerg.

Se billeder her

Læs resten

Indvielse af udsigtsbænk samt infotavle i Elstrup

Med Jan Propopek Jensen som festtaler og snorklipper blev den nye udsigtsbænk afsløret samt indviget på det højeste punkt ved cykkelstien langs Fynshavvej. Efter en flot og festlig tale med efterfølgende snorklip blev der også skålet i Champagne. Landsbylauget håber nu at bænken må blive til stor gavn for dem der måtte komme forbi og ønske sig et hvil eller bare sidde lidt og nyde den utroligt flotte udsigt.

Efter afsløringen af bænken gik turen tilbage til Elstrup hvor den første af flere infotavler blev indviet. Alle de ca 45 fremmødte syntes enstemmigt at infotavlerne var utroligt flotte og Steen Jørgensen, som har fremstillet dem, skal på vejne af landsbylauget da også have en stor tak for det flotte arbejde med tavlerne. Infotavlerne bliver Læs resten

Bestyrelsesmøde i Elstruplaug den 3 juni 2010

Mødet blev afholdt hos Vita Koch
Deltagere : Vita, Jette, Bente, Ejner, Gine, Annelene, Claus
Afbud: Gretel

Dagsorden:

 1. Der var ingen kommentar til sidste referat.
 2. Vi fik oplyst ,at der var 12486 kr på kontoen
 3. Det blev en hurtig gennemgang af rulleplanen
 4. Indbydelse: Turen for de ældre, der kom nye foreslag til udformning. Annelene ville tage den med hjem og ændre den. Gine står for at få den trykt. Annelene bringer dem ud i den kommende uge.
  Der afholdes møde omkring tilmeldinger og andre praktiske ting sidst i juni. Gretel, Annelene, Bente, tager med på turen, måske også Jette.
 5. Leif, Gine, Vita og Torben vil om søndagen gå op og kigge på, hvor bænken skal være
 6. Claus tager kontakt til Ernst om vi må bruge hans lokaler og et lille foredrag. Det er ok
  Jette laver indbyelse til tirdag, så de bliver omdelt onsdag.
 7. Prisen på grillen blev aftalt til 100 kr til dem der bor i lauget, 200 kr for de udenbys, men hvad med byfesten, sankthans,m.fl.???
 8. Indkøb til indvielse af infotavler og bænk.
  Claus: øl, vand, servietter, bakker, sennep, ketchup, remoulade, sugerør, glas.
  Vita: pølser 2 slags
  Gine : kul, tændvæske, pølsebrød.
  Bente: champagnen.
  Jette : grill.
 9. Næste møde aftalt til den 6. september hos Ejner

Hvis der skulle være ændrinder til husenes historie kan ændring sendes til Ejner.

Claus

Sankt Hans

Traditionen tro, afholdes der igen Sankt Hans aften d. 23/6 kl. 18,30 hos Rikke & Gert, Fladbækvej 2 ( nede i marken – bag ved hus).

Lige som sidste år, sælges der Grillpølser m. kartoffelsalat, øl, vand, slik mm. 

TIL MEGET RIMELIGE PENGE ! 

Der er snobrød til børnene – HUSK EN PIND !

Håber på god opbakning 

Mvh
Jette og Rene
Rikke og Gert

Tur for de “ældre” fra Elstrup/Elstrupskov

Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug vil gerne være med til at gøre en forskel i hverdagen for områdets ældre borgere. Den ældre generation har jo været med til at gøre Elstrup og Elstrupskov til det, som den er i dag.

Det er lykkedes at få finansieret en udflugt ved tilskud fra Byfesten i Elstrup, Mads Clausens Fond, samt Egen Forsamlingshus´s Kulturfond.

Derfor vil Landsbylauget gerne invitere alle byens borgere, som er fyldt 60 år, samt deres evt. ægtefæller under 60 på en udflugt til Friedrichstadt

Udflugten foregår Fredag den 2. juli kl. 10.00

Program: 

Kl. 10.00
Afgang fra Elstrup Overby 16, opsamling ved Fladbækvej 2, Fladbækvej 11, samt Fladbækvej 30. Der serveres kaffe og boller i bussen.

Vi kører direkte til Friedrichstadt.

Kl. 12.00
Middag på et hotel i Friederichstadt – 2 retter (drikkevarer betaler man selv). 

Kl. 14.00
Sejltur med ”Grachtenfarth” ad kanalerne i byen. Turen varer ca. 1 time.

Derefter får vi vor eftermiddagskaffe på Hotel Holsteinische Haus kl. 15.00. 

Kl. 16.00
Vi kører retur til Elstrup. Ankomst i Elstrup ca. Kl. 18.00 

Så, alle borgere over 60 år, kom og vær med – det er gratis!

Vi glæder os til at se jer! 

Husk pas!

Tilmelding senest 23. juni på tlf. 74 45 80 55 eller 61 66 80 55.

Er der behov for specielkost p.g.a. diabetes, allergi m.v., bedes det oplyst ved tilmelding.

Venlig hilsen
Landsbylauget

Indvielse af infotavler samt udsigtsbænk

Så sker der igen noget nyt i Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug !!

Vi har fået et par af vores projekter færdige, og vil i den forbindelse gerne invitere til

Indvielsesfest – Fredag den 18. juni kl. 17.30

Vi fejrer, at vores informationstavler er klar og at vi har fået en udsigtsbænk ved cykelstien i Elstrup. Derfor har vi sammensat følgende program:

17.30  Vi mødes ved Elstrup Mølle

17.35  Indvielse af udsigtsbænk ved cykelstien

18.00  Indvielse af info-tavle Damtoften/Elstrup Overby

18.30  Grillfest på Møllen, hvor Ernst Linow også vil fortælle om møllen/vise rundt

20.00  Aftenen sluttes af

Det er et udendørs arrangement, men vi har en nødplan klar i tilfælde af regn.

Da vi ikke kender antal deltagere, bedes man selv medbringe klapstole.

Vi sælger følgende til grillfesten:

Grillpølser m/brød                   kr. 15,00
Wienerpølser m/brød             kr. 10,00
Øl                                         kr. 10,00
Vand                                  kr.   5,00

Vi håber, at rigtig mange vil møde op og se hvad vi går og laver.

Har I gode ideer – så få dem frem i lyset, og lad os se hvad vi kan gøre

Vi ses
Landsbylauget