Månedsarkiv: marts 2010

Forslag til Kommuneplan 2009-2021 for Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune vedtog den 17. December 2009 forslag til Kommuneplan 2009-2021 for Sønderborg Kommune. Forslaget kan hentes på Kommuneplan 2009-2021.

Der ligger også en papirudgave hos Claus Hansen, Elstrup Overby 16 og en hos Gretel D. Jørgensen, Skadebjergvej 3.

Der afholdes borgermøde omkring kommuneplanen på flg. tidspunkter og steder:

  • Mandag den 12. April 2010 / kl. 19-21 / Sydalshallen i Tandslet
  • Onsdag den 14. April 2010 / kl. 19-21 /Nørherredhus i Nordborg
  • Torsdag den 15. April 2010 / kl. 19-21 / Comwell i Sønderborg
  • Tirsdag den 27. April 2010 / kl. 19 – 21 /Gråsten Landbrugskole.

Med venlig hilsen
Gretel D. Jørgensen

Bestyrelsesmøde den 1. marts 2010

Bestyrelsesmødet blev afholdt hos Gretel.

Deltagere: Gretel, Gine, Claus, Jette, Annelene, Bente
Afbud: Vita, Ejner

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen:

-Der er ingen ændringer i bestyrelsesposterne i forhold til sidste år.
-Alle punkter i forretningsordenen blev gennemgået.
-Iflg. vedtægtsændring til §5 som er godkendt på generalforsamlingen er følgende personer på valg ved næste generalforsamling:
Vita, Annelene & Bente

2. Kommentarer til sidste referat, samt uredigeret referat fra generalforsamling 21/2-2010:

– Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt uden bemærkninger.
– Referat fra generalforsamling 21/2-2010: Hele §5 incl. ændring tilføjes i referatet fra generalforsamlingen.

Pkt. 10 Evt. : Logo nr. 7 vandt. Det var Anders Sørensen´s forslag som fik flest stemmer.

3. Regnskab: Godkendt

4. Opfølgning på igangværende sager:

– Der tages kontakt til legepladsudvalget omkring budget og plan.
– Udviklingsplan: der er udarbejdet oplæg til visioner, strategiplan, handlingsplan og overordnet strategi.
– Gretel går igang med at arrangere udflugtstur for personer over 60 år i Elstrup/Elstrupskov engang i maj-juni 2010. Der søges om tilskud til turen.

5. Nye sager:

– Der blev drøftet en evt. mulighed for opstart af en cykelklub i Elstrup.

6. Evt. :

– Gretel tager sig af gevinst til logovinder.

7. Ny mødedato: Claus den 12. april 2010 kl. 19.00

Pbv. Bente

Referat af Generalforsamlingen den 21. Februar 2010

35 deltager incl. Bestyrelsen / Referent Jette Andersen, Elstrupskov

1: Velkomst

Gretel byder velkommen

2: Valg af dirigent

Bjarne Petersen
Generalforsamlingen var varslet rettidigt.
Stemmetællere: Vita og Gine
Referent: Jette
Oplæsning af dagsorden – som vedtages

3: Bestyrelsens beretning. Gretel fremlægger beretningen –

Som formand skal jeg hermed aflægge beretning om det første år som er gået i Elstrup / Elstrupskov Landsbylaug.
På det konstituerende møde efter stiftende generalforsamling den 18. Januar 2009 blev opgaverne fordelt blandt os. I hovedtræk så laver Bente Thomsen regnskabet i samarbejde med Vita. Skrivning af referater til vores møder, foregår på den måde, at den som holder mødet, skal skrive referat næste gang. Jeg påtog mig at være formand. Ejner Andersen er vores webmaster på hjemmesiden og han har fået lavet en rigtig flot hjemmeside til os. Hvis I har nogle ting eller nogle informationer i gerne vil have bekendt gjort, så skal I Læs resten