Månedsarkiv: februar 2010

Vinder af logo konkurrencen

Tilbage i november 2009 blev der udskrevet en konkurrence om et logo for Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug. I forbindelse med den nylige generalforsamling blev der afholdt en afstemning blandt de indkomne forslag, hvilket i alt talte 7 forskellige logoer. Vinderen blev dette flotte logo som er lavet af Anders Sørensen. Et stort tillykke til Anders med valget. Det nye logo vil snart være at finde permanent her på hjemmesiden.

Vi takker for alle de 7 fine forslag der blev sendt ind til konkurrencen.

Generalforsamling i Elstrup – Elstrupskov bylaug

Generalforsamlingen afholdes: Søndag den 21. februar 2010, kl. 14.00 – 16.30

Hos: Vita og Torben Kock, Fladbækvej 34 , Elstrupskov

Der serveres kaffe og kage.

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag*
 6. Laugets fremtidige arbejde
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Bestyrelsen er på valg jvf. §5 i vedtægterne, men alle modtager genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsupp.
 10. Evt.
 11. Indlæg om Elstrup Mølle v/ Ernst Linow

Vel mødt

Bestyrelsen

*Forslag der ønskes behandlet under pkt. 5 skal være formanden i hænde senest den 14. februar  2010. Medlemmer kan 3 dage før generalforsamlingen anmode om udlevering af medlemmers indkomne forslag til gennemsyn !

Bestyrelsesmøde d. 1. feb.2010

Møde hos Vita d.1.feb.2010

Deltagere: Gretel, Vita, Claus, Jette, Bente, Ejner
Afbud: Annelene

Dagsorden:
1. Kommentarer til sidste referat
2. Regnskab
3. Opfølgning på igangværende sager
4. Nye sager, bla. planlægning af Generalforsamling
5. Evt.
6. Ny mødedato

1) Der var ingen kommentarer til sidste mødes referat.
2) Regnskab for år 2009 var afsluttet og klar til underskrift/godkendelse på Generalforsamlingen d. 21. feb.
3) Der er indkøbt en stor kul-grill, fremstillet af Svend Age Holm , Guderup Plejecenter. Tanken er at grillen kan lejes af folk fra Elstrup /Elstrupskov så den kan blive til glæde for os alle. Grillen vil opholde sig på adressen Elstrup Overby 16 og grillen kan lejes efter aftale med Claus Andersen på tlf. 2014 8665. Der betales et depositum på 200 kr når man henter grillen og ved tilbagelevering får man 100 kr. tilbage igen. Grillen lejes normalt for 1 døgn, men det kan aftales anderledes.

Læs resten