Månedsarkiv: november 2009

Juletræet tændes i Elstrup

Kom og vær med til at tænde juletræet i Elstrup.

Lørdag den 28. november 2009, kl. 16:00 på hjørnet af Skadebjergvej.
Der udleveres en godtepose til børnene og varm gløgg til de voksne.

 

Tilmelding senest den 25. november, til Herdis, tlf. 74 45 98 08 / 40 83 98 08

Logo konkurrence

Elstrup-Elstrupskov Landsbylaug mangler et flot logo. Der udskrives derfor en “Logo” konkurrence hvor alle kan deltage. Der er “en fin præmie” til vinderen.

Forslag til logo skal afleveres senest søndag d. 10.januar 2010 enten elektronisk eller i papirform. Man kan aflevere forslag i Bentes postkasse eller sende en mail til bente-henning@privat.dk.

De indkomne forslag vil blive udstillet ved generalforsamlingen d. 21.feb. og her vil en afstemning udpege vinderen.

Evt. spørgsmål til logo kan også rettes til Bente Thomsen.

Referat fra bestyrelsesmøde 9. november 2009 hos Gine

Mødedeltagere: Gretel, Vita, Gine, Claus, Jette, Bente

Afbud: Ejner, Annelene

Referent: Bente – Fremover vil referent altid være den der sidst holdt bestyrelsesmøde.

Dagsorden:

1. Kommentarer til sidste referat: ingen.

2. Regnskab: godkendt.

3. Opfølgning på gamle sager:

  • Udviklingsplan (pkt. 8 på rulleplan)- Claus har afholdt det første møde i udviklingsgruppen – Landdistriktskoordinator Sille Marcussen Dall deltog.
  • Gretel laver en aftale med Ejlif Steen Petrat-Laursen fra Teknik og miljø (veje & trafik) mht. pladsering af skilte, bænk (pkt. 7 på rulleplan) og gadespejle. Der søges midler til bænke via puljen når godkendelse af pladsering foreligger.
  • Gretel deltager i Landsbyforums møde d. 12. november 2009 istedet for Annelene.

4. Nye sager:

  • Juletræsfest i Elstrupskov den 13. december 2009 / juletræ i Elstrup – Torben Kock sponsorerer  juletræer og landsbylauget køber lyskæder.

5. Evt. :

  • Generalforsamlingen er fastsat til den 21. februar 2010
  • Logokonkurrence – vinder kåres.

6. Ny mødedato: 19. januar 2010 kl. 19.00 – 21.00 hos Gretel

 Pbv. Bente Thomsen

Sangaften

På Nygård

I den  gl. Skovfoged bolig.

Onsdag den 18. november 2009 Kl. 19.00 indbyder Østerholm Landsbylaug til fælles sangaften.
Aftenens solist er Helle Damkjær fra Idrætshøjskolen.
Hun vil fortolke og hjælpe med at synge  viser fra vore sangbøger (DGI) og sanghæfter.(Alsiske)
Der bliver spillet på klaver til sangene.
Bestyrelsen håber, at rigtig mange møder op til et par festlige sangtimer. Vi inviterer  vores naboer  fra omegnens  landsbylaug med.

Der er gratis adgang og alle kan deltage. 

Bestyrelsen i Østerholm Landsbylaug
Ønsker; velkommen, til en dejlig sangaften.
Spørgsmål kan rettes til Arland Nissen Tlf.74 47 41 64 

Der kan købes, vand, øl og vin til rimelige priser.