Månedsarkiv: september 2009

Referat fra bestyrelsesmøde 21.september 2009 hos Bente

Mødedeltagere: Gretel, Ejner, Annelene, Vita, Jette, Claus, Gine, Bente

Afbud: ingen

Dagsorden:

1. Kommentarer til sidste referat : Ingen

2. Regnskab: Godkendt

3. Opfølgning på gamle sager:

 • Gretel har lavet en oversigt over igangværende projekter som der følges op på til hvert møde.

4. Nye sager:

 a.  Gretel & Ejner har været til Erfamøde om infoland den 9. september 2009, hermed følger nyt herfra.

 • Mail med nye informationer virker ikke helt endnu.
 • Nyt og bedre system kommer, hjemmesiderne er for langsomme i brug.
 • Information om brug af elektronisk ansøgning  – er obligatorisk.

b. 

 • Opload af billeder skal ske enkeltvis, så det kræver tålmodighed.
 • Ejner vil gerne have informationer om indbydelser mv. så han kan få det med på hjemmesiden.
 • Ansøgningsfrist for midler til projekter er den 1. oktober 2009. Vores udviklingsplan er endnu ikke  på plads, men vi har fået tilkendgivelse om at vi kan søge puljen pr. 1. Okt. 09 da der er startet på projektet og vi har historier inde om samtlige huse fra Elstrup / Elstrupskov på LUP.
 • Udviklingsgruppen består af følgende personer: Anders, Hans Jørgen J. Claus, Carsten, Ernst og Hans.
 • Der etableres et møde mellem Landistriktskoordinator Sille Markussen Dall og udviklingsgruppen, så vi kan komme rigtig igang med en udviklingsplan, som skal bestå af følgende 4 punkter:
 1. Historie og analyse
 2. Vision
 3. Strategi
 4. Handlingsplan

c.  Landistriktsfest på Gråsten Landbrugsskole den 30. september 2009.  Deltagere herfra: Ejnar, Gretel,  Jette, Gine, Claus, Bente.

d. Projekt Zero: Der laves en lysfest torsdag den 1. oktober 2009 fra 18-20.00 hos Anette & Bjarne.

Der bliver serveret gratis grillpølser og drikkevarer kan købes billigt.

e. Den 17. august 2009 var Gretel med på en bustur arrangeret af Sønderborg Kommune: Bussen kørte gennem alle Landsbylaug i Kommunen. Det gav en god debat/ inspiration landsbylaugene imellem på turen.

f. Vi fik lavet ansøgninger til vores projekter, så nu håber vi at nogle af dem bliver godkendt, så vi kan komme rigtig igang.

5. Evt.: Intet

6. Ny mødedato: Den 9. november 2009 kl. 19-21.00 hos Gine

PBV / Bente Thomsen

Elstrup-Elstrupskov sparer på strømmen

I uge 40 kulminerer september måneds klimakampagne goZERO i Sønderborg. TV2 Vejret kommer til Sønderborg den 2. oktober, hvor hele Sønderborg-området er med i ENERGIdyst konkurrencen “Byen rocker ved klimaet” mod ni andre danske byer.

I konkurrenceugen skal alle i Sønderborg-området arbejde sammen om at nedsætte deres el-forbrug, så vi kan vinde prisen som Danmarks lavenergi by. 

Det vil vi i Elstrup og Elstrupskov Bylaug også gerne hjælpe med at bidrage til. 

Derfor vil vi gerne invitere alle byens borgere til “spar på strømmen fest” 

torsdag den 1. oktober 2009 kl. 18-20 i gildesalen hos Anette & Bjarne, Elstrup Nederby 8

Så kom og spis gratis grillpølser. Drikkevarer kan købes til billige penge.

Hermed håber vi, at rigtig mange vil slukke for alt hvad der er muligt af strømslugende maskiner i huset, og møde op, hygge jer sammen med de andre fra Elstrup og Elstrupskov og støtte projektet.

Vi sparer også på strømmen ved at grille over kul og kun bruge levende lys.

Tilmelding nødvendig, senest 29-9-2009 til:

Bente 27 52 82 01
Gine   61 69 97 98
Jette   30 22 96 69

Så støt os i “Elstrup sparer på strømmen” –  vi glæder os til at se jer !

Husk !! at I altid kan få de seneste nyheder fra Elstrup & Elstrupskov på www.elstruplaug.dk