Månedsarkiv: august 2009

Gratis test for hjerteorm hos din hund

PR-Lab kan tilbyde test for hjerteorm efter den anerkendte metode. Takket være mine kontakter til Københavns Universitets parasitologer har jeg kunnet finde “opskriften” på, hvordan man tester for hjerteorm. PR-Lab i Hørup tilbyder nu at teste afføringsprøver for ormene efter denne forskrift.

Den første test, de udfører, vil være gratis for hundeejere her i Elstrup. For at få testet din hund skal du lige tilmelde dig hos mig på 38 86 92 07. Afføringsprøverne skal også indleveres søndag den 16 august.

Med venlig hilsen Jette

Dagsorden til bestyrelsesmødet 10. august

Dagsorden til mødet den 10. August 2009 hos Annelene Christensen, kl. 19.00

 • Godkendelse af referat
 • Regnskab
 • Bordet rundt, herunder opfølgning på opgaver aftalt på mødet den 11. Maj 2009
 • Aktuelle emner
  a. Forretningsorden for Elstrup / Elstrupskov Landbylaug
  b. Placering af skulpturen
 • Evt.
 • Ny mødedato

Placering af Skulptur i Elstrup

Som tidligere informeret her på hjemmesiden, så har Elstrup vundet i en konkurrence om en skulptur. Størrelse og udseende af skulpturen kendes ikke. Der vil i september blive afholdt en fest på landbrugsskolen i Gråsten, hvor bestyrelsesmedlemmer fra alle landsbylaug vil blive inviteret og her vil skulpturene blive afsløret.  Hvis alt går vel kommer den til byen i efteråret 2009.

Bylauget har talt om 4 steder hvor man evt. kunne placere denne skulptur. De fire steder er flg.:

 • I krydset oppe ved mølle, der hvor byskiltet står
 • I græsstykket hos Bjarne Petersen, hvor den gamle branddam har været
 • Etablering af en plads midt i krydset – der hvor man kører ned til den gamle skole
 • På hjørnet af Skadebjergvej, den trekant hvor der er lagt grus på..

Bylauget har talt med personerne som bor / ejer jorden hvor vi gerne ville have placeret skulpturen Læs resten