Fastelavn

Kom til en hyggelig eftermiddag hvor børnene ”Slår Katten af tønden”

Inviter’ dine børn, børnebørn og/eller oldebørn med. Bedsteforældre er selvfølgelig også meget velkomne. Eller har du bare lyst til at se børnene i deres fine udklædning og nyde en hyggelig eftermiddag, er du mere end velkommen.

Alle udklædte børn inddeles i grupper…

Vi mødes i gildesalen hos Vita og Torben, Flædbækvej 34, lørdag d. 2. marts 2019 kl. 14.30. Børnene starter med at slå katten af tønden, herefter er der præmie overrækkelse til Katte- Konge og Dronning.

Efterfølgende vil der være kaffe med fastelavnsboller og hvad dertil hører. Pris for dette arrangement er 25 kr. pr. barn/voksen.

Da vi skal vide hvor meget kaffe der skal brygges og hvor mange fastelavnsboller der skal laves, skal vi have en tilmelding senest d. 24. februar 2019 på enten Facebook eller tlf.: 27 58 05 38 (Klaus), 28 44 94 11 (Heidi).

Håber at se rigtig mange af jer og sammen med jeres forældre og bedsteforældre.

Heidi og Klaus – Byfesten

Referat fra bestyrelsesmødet den 10. Januar 2019

Fremmødte: Bestyrelsen med undtagelse af Klaus

 1. Kommentarer til sidste referat – Ingen kommentarer
 1. Regnskab (Bente) – Godkendt uden kommentarer
 1. Opfølgning på igangværende sager
 • Cykelsti Elstrup –
  • Info ved Gretel
 • Trafik afvikling omkring Guderup – Info, se vedhæftede referat fra kommunen.
  • Info ved Gretel
 • Førstehjælps kursus (Opfølgning på dukker – Hjertestarter træner) v/ Lars (Herdis).
  • Dato fastlagt til 23 Februar. Herdis og Bente udarbejder indbydelse som sendes til Gretel og Ejner
 • Tur v / Jette Andersen.
  • Dato fastlægges en gang i foråret 2019. Jette kommer tilbage
 • ”Utroligt, hvad der er i Elstrup gemt”.
  • Udsættes til 2020
 1. Nye sager
 • Samarbejde Stolbro – Dyndved – Elstrup/Elstrupskov.
  • Gretel giver tilsagn om at vi gerne vil samarbejde. Det kunne f.eks. være fælles foredrag m.m.
 • Svømmehal v / Herdis.
  • Hallen haves fra kl.14-16 den 20. Januar 2019. Herdis og Bente udfærdiger invitation og Ejner lægger ud på facebook og hjemmeside. Gretel sender ud på mail ifølge mail adressen.
 • Alsik v / Herdis.
  • Rundvisning i juni 2019. Herdis koordinerer og indhenter tilbud på kaffe ifm besøget samt endelig dato for rundvisningen
 • Badebroen – Info om ansøgning til fond.
  • Officielt tilsagn er modtaget fra kommunen. Gretel har søgt BHJ fonden og afventer afslag eller tilsagn til det resterende beløb
 • Gennemgang af og status på de lokale LUP for Landsbyerne.
  • Formøde den 14. Januar 19 med formændene for landsby laugene.
   • Input to hvad der er vigtig for de enkelte bylaug blev diskutteret
  • Møde den 23. Januar 19 med kommunen
 • Kommende Generalforsamling for Elstruplaug
  • Dato for general forsamling bliver søndag den 17 marts kl 10-12. Tilmelding ønskes for rundstykker om at gøre. Gretel udarbejder indkaldelse.
 • Alt det som I har.
  • Forslag fra Bente til besøg hos solcelle park i Vollerup. Det kan fint lade sig gøre og vi skal bare sige til når vi har tid. Det skal helst ligge lige efter normal arbejdstid.
  • Forslag fra Vita til foredrag om Rynkeby (cykel) evt sammen med vinsmagning/ost. Hans Jørgen Jørgensen og Torben Kock arbejder videre med forslaget. Forslag til datoer 1 marts eller 15 marts
 • Landsbyforum / Global Kids – Info fra Gretel
 • Kommunale ting

Næste bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. April 2019 / Hos Vita / Referent Bente

10/01/2019 / Ejner Kobberø Andersen

Hellig tre Konger i Elstrup

Hvert år, på hellig tre kongers aften, støver vi gamle masker og udklædninger af i Elstrup, klæder os ud til det ukendelige, og går fra hus til hus, for at ønske hinanden godt nytår. Det gælder om at gætte hvem der gemmer sig under udklædningen. Gættes dette ikke, beholdes masken på. De der vælger at blive hjemme, tænder lys ved hoveddøren. så man kan se, at man er velkommen i deres hjem.

Hellig Tre Konger er LØRDAG den 5. Januar 2019

Har du lyst til at være med; find nogen at gå sammen med, find nogle gode forklædninger, spis tidligt og tag på besøg hos venner og naboer.

Hvis du mangler ideer til udklædning og evt. “følgesvende”, kan du/I kontakte Herdis på mobil 40839808

Vi slutter, i år, i Møllen

Dørene åbnes 22.30, og alle er velkomne, både udklædt og ikke udklædt.

Maskerne falder kl 23:30, præcis. Entré: 30,- kr. (Dækker øl, vand og håndmadder)

Der er præmie til bedste udklædning.

Bak op om Hellig tre konger, og lad os få en festlig aften.

Venlig hilsen de “ukendelige”

Julemotionstur til de 24 kalenderlåger

Hvornår: 27. December 2018, kl. 14.00

Traditionen tro laver vi også, i år, en julemotions tur i samarbejde med jagtforeningen.

Turen starter ved Møllen i Elstrup og herefter bevæger vi os ud til Vita og Torben i Elstrupskov. Undervejs beundrer vi de flotte kalenderlåger som er lavet i løbet af december.

Hos Vita og Torben samles vi med jægerne til nogle hyggelige timer. Resterne af julesmåkager og juleknas bliver spist.

Det er folk frit for, om I vil være med fra starten eller om man vil støde til undervejs.

Mange julehilsner
Bestyrelsen Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug
www.elstruplaug.dk

OBS – OBS – OBS sæt allerede nu kryds i kalenderen:
Den 5. Januar 2019 / Hellig Tre Konger
Den 20. Januar 2019 / Svømmehal
Nærmere info følger