Forfatterarkiv: admin

Åben brev til Sønderborg kommune angående vejforhold i Elstrup

Til orientering er nedenstående skrivelse er sendt til Sønderborg kommune:

Hej Jens-Kristian og Connie

Med udgangspunkt i den tidligere kommunikation har Elstrup / Elstrupskovs Landsbylaug under det seneste bestyrelsesmøde haft vejforholdsændringen for Lammehaven oppe til diskussion. Bestyrelsen besluttede at sende en skrivelse til kommunen, hvor der gøres opmærksom på, at vi i landsbylauget virkelig ærgrer os over at kommunen ikke pr. automatik har inddraget vores landsbylaug i sådan en sag eller som minimum havde givet landsbylauget mulighed for at kommentere sagen, inden en sådan afgørelse blev truffet. Havde vi haft muligheden, havde vi som landsbylaug helt klart indkaldt landsbyen til et orienterende møde.

Som bestyrelse kunne vi dog godt tænke os at sagen kommer op til diskussion igen, når den skal evalueres om ca. et år. Vi håber derfor på at I vil inddrage os når den tid kommer. Ligeledes vil vi meget gerne opfordre til, at I i fremtiden inddrager lauget i lignende sager.

Som vi har forstået det, er et af formålene med kommunens mange landsbylaug, at de fungere som bindeled imellem kommunen og landdistrikterne. Er der noget vi har misforstået her?

På vegne af Bestyrelsen for Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug
Gretel Denker Jørgensen

Hellig tre Konger i Elstrup

Hvert år, på Hellig Tre Kongers aften, støver vi gamle masker og udklædninger af i Elstrup, klæder os ud til det ukendelige, og går fra hus til hus, for at ønske hinanden godt nytår. Det gælder om at gætte hvem der gemmer sig under udklædningen. Gættes dette ikke, beholdes masken på. De der vælger at blive hjemme, tænder lys ved hoveddøren. så man kan se, at man er velkommen i deres hjem.

Hellig Tre Konger er LØRDAG den 4. Januar 2020

Har du lyst til at være med; find nogen at gå sammen med, find nogle gode forklædninger, spis tidligt og tag på besøg hos venner og naboer.

Hvis du mangler ideer til udklædning og evt. “følgesvende”, kan du/I kontakte Herdis på mobil 40839808

Vi slutter i år, hos Kirsten og Claus Hansen, Elstrup Overby

Dørene åbnes 22.30 og alle er velkomne, både udklædte og ikke udklædte.

Maskerne falder kl 23:30, præcis. Entré: 25.- kr. (Dækker øl, vand og håndmadder)

Der er præmie til bedste udklædning.

Bak op om Hellig tre konger, og lad os få en festlig aften.

Venlig hilsen de “ukendelige

Udskiftning af badebro

Vores gamle badebro har de sidste par år været meget opslidt og det rodes der nu bod på, da vi har fået finansieringen på plads, til en ny bro.

Der er fra ”Puljen til borgerinitiativer i landsbyerne” kommet støtte på kr. 72.000,-

Og fra SE´s Vækstpulje har vi fået på kr. 48.000,-

I alt har vi kr. 120.000,- til en ny bro.

Januar 2020 går vi i gang med projektet og så kan vi alle glæde os til at komme ned og bade fra den nye bro.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

NAFSI Youngsters underholder

En forestilling om klimaforandringer

VEJRUDSIGTEN handler om effekterne af klimaforandringerne, som de opleves i Kenya pakket ind i akrobatik, dans, drama og musik. Forestillingen giver samtidig gode idéer til, hvad man kan gøre for at blive en del af løsningen mod en mere bæredygtig levevis – i Danmark – i Kenya – i Verden.

Turnéen er organiseret af Global Kids, og i Sønderborg Kommune spiller Nafsi Youngsters tre steder i Sønderborg og på de fem landsbyskoler i Kværs-Tørsbøl-Snurom, Tandslet, Svenstrup, Blans og  Oksbøl.

Der er forestillinger følgende steder samt tidspunkter:

  • Tirsdag 24. Sept. Oksbøl Friskole, kl 12.00-13.00
  • Onsdag 25. Sept. Sønderborg teater, kl 9.30-10.15 samt gen kl 11.30-12.15
  • Søndag 29. Sept. Gråsten Slotskirke, Kirkegårdsvej 49, kl 16.30
  • Tirsdag 1. Okt. Nordborg Slots Efterskole, Slotsgrunden 1, kl. 19.00
  • Onsdag 2. Okt. Eckersberg Friskole, kl 19.00

Fredag 4. Okt.                            Kværs Idrætsfriskole, kl 16.00

Kommuneplan 2019 – 2031

Kommuneplanen 2019-2031 er sendt i høring og kan læses her:

https://sonderborgkommune.dk/hoeringer/forslag-til-kommuneplan-2019-2031

Der kan indgives bemærkninger til Kommuneplanforslaget frem til den 13. september 2019.

Hvis I er inde i kommuneplanen elektronisk, og ønsker at komme med kommentarer hertil, er der, i højre hjørne et orange felt, hvor man kan indsætte sine kommentarer.

Elstrup / Elstrupskovs landsbylaug er bl.a. kommet med forslag til at afdække nye byggemuligheder i området og dette projekt er der arbejdet videre med.

De nye afgrænsninger for området er markeret med blåt og de røde streger er de bestående afgrænsninger. De pink streger er matrikel grænser.

Der er er to kort, et Elstrup nord og et Elstrup syd kort

I Elstrupskov findes der ingen afgrænsninger, da behandles sagerne individuelt.

Hvis der er nogen spørgsmål til afgrænsningerne og eller kommuneplanen generelt er I velkommen til at ringe eller skrive til:

Birgit Thingsgaard
Landskabsarkitekt cand.hort.arch.
T 88 72 55 92 M 27 90 55 92
bthi@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Eller

Jane Ruby Hansen
Planlægger
T 88 72 55 87 M 27 90 55 87
jrhs@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk