nr. 7 Vandmøllevej

1 Grethe Rytters
Grethe Rytters var gift med en svensker, om det var hendes rigtige navn Rytters vides ikke. Hun boede en overgang på Flædbækvej 9, og flyttede senere til Louises gamle hus i Gl. Guderup, der nu er fjernet.

2 Peter Johannes Theodor Petersen
Peter Johannes Theodor Petersen er født den 14. 10. 1963 på Fyn, han er søn af Hans Peter Petersen, født på Ærø 1840, død i april 1928. Hans moder var Marie Margrethe Petersen, hun var født ” I E`Pelværk, ved Jestrup, omkring 1842 og døde i 1916. Peter Johannes Theodor Petersen blev med gift med Anne Kathrine, hun er født den 11. 6. 1867 i Tandslet Sogn.

Børn
1) Maria Petersen, født den 11. 8. 1892 i Elstrup
2) Hans Petersen, født den 15. 3. 1895 i Elstrup
3) Kartrine Petersen født den 19. 5. 1897 i Elstrup
4) Margrethe Petersen, født den 17.8. 1899 i Elstrup
5) Christine Petersen, født den 27. 6. 1901 i Elstrupskov
6) Anna Petersen, født den 19. 9. 1903 i Elstrupskov
7) Eline Petersen, født den 27. 1. 1905 i Elstrupskov
8) Peter Petersen, født den 31. 12. 1907 i Elstrupskov
9) Jens Christian Petersen, født den 17. 3. 1911 i Elstrupskov

3 Peter Frydendal 1936 – 1950
Peter Frydendal er født i Helved, men flyttede som lille dreng med til Havrekobbelhus i Østerholm, idet hans fader blev skovløber. Han blev gift med Eline Petersen, født den 27. 1. 1905 i Elstrupskov, en datter af formanden. Peter Frydendal kørte i en del år lejebil. Han solgte huset senere til sin bror.

4 Hans Frydendal 1950 – 1967
Hans Frydendal blev født den 7. 1. 1915, i Helved. Han var en bror til forrige ejer.  Han blev gift med Marie Moos, født den 11. 4. 1920, en datter af Christen Moos, fra Stammen i Østerholm.

De flyttede til Elstrupskov i 1950, her døde hans kone i en alder af 47 år, fra mand og to piger.

Hans Frydendal købte hus på Nørregade i Guderup, og blev ansat på Danfoss, her var han i 28 år. Han fik en samlever, Christine Christiansen og de købte hus på Dyssevænget i Guderup. Hans Frydendal døde den 23. 9. 1998. Christine Christiansen flyttede til de beskyttede boliger ved Plejecentret i Guderup

Børn
1) Sonja gift med Gunnar Hansen, brandkaptajn i Notmark
2) Edel bor i Havnbjerg

Mindeord
Hans Frydendal Dyssevænget 31, Guderup, er død 83 år. Han var født i Helved, men flyttede som lille til Havrekobbelhus i Østerholm, idet hans far var daglejer på Nygård. Han voksede således op i naturen, og den tilknytning forblev vigtig hele livet. Han blev selv skovløber i nogle år og boede med sin familie i Elstrupskov, men da han mistede sin kone, som døde i en alder af bare 47 år, flyttede han med to døtre, hvoraf den yngste var 11 år, til Guderup.

Han skiftede også job og blev ansat på Danfoss, hvor han var i 28 år, til han gik på pension som 62-årig. I fritiden elskede han haven, som blev holdt til punkt og prikke og prydede med mange blomster, og han interesserede sig meget for lokalhistorie. Til det sidste var han åndsfrisk og kunne fortælle meget om gamle dage. Blandt andet var han i sin tid som skovløber med til at lede efter de engelske flyvere, der styrtede ned i Nørreskoven, og han fandt senere et vingestykke, som nu ligger på Sønderborg Slot. De sidste 23 år har han boet og haft et godt liv sammen med Didde Christiansen. Parret har haft et gæstfrit hjem, og sammen nydt mange rejser rundt i verden. Midtpunkt i Hans Frydendals liv var også de to døtre, børnebørnene og ikke mindst de fire oldebørn.

Ud over Didde Christiansen efterlader Hans Frydendal døtrene Sonja i Almsted og Edel i Lavensby. 

5 B. O. Balle 1967 – 1970
B. O.  Balle var konsulent i Flensborg, han var her i tidsrummet fra 1967 – 70, hans kone var ansat på Danfoss

6 Erling Winther 1970 – 1978
Erling Winther var her i tidsrummet fra 1970 – 1978

7 Hans Detlef Jepsen 1978
Detlef Jepsen, Vandmøllevej 7, Elstrupskov, er født den 22. 4. 1939. Detlef Jepsen var for mange år siden ansat hos Holger Jensens Maskinforretning, Stevning, men blev senere ansat hos Grænseegnens Kalvesalg. I den periode begyndte han så småt at interessere sig for grillstegning af vildsvin. Forretningen blomstrede, og nu var tiden inde til at blive selvstændig. Han skippede derfor sit faste arbejde hos Grænseegnens Kalvesalg, for at hellige sig grillstegningen, som han og Margot har været beskæftiget med lige siden.

Detlef Jepsen har ved siden af sit arbejde kunnet hellige sig sin hobby, nemlig blæsemusik, idet han i 27 år har været medlem af Nordborg Frivillige Brandværnsorkester, hvor han spiller EB Tuba. Detlef Jepsen er i årenes løb blevet dekoreret med mange forskellige medaljer og hædersbevisninger, blandt andet Hendes Majestæt Dronning Margrethes Medalje for 25 års lang og tro tjeneste og i marts måned 1999 blev han tildelt Dansk Amatør Orkesterforbunds sølvnål for lang og tro tjeneste.

Detlef Jepsen er søn af gårdejer Jepsen i Snogbæk på Sundeved, og var i en del år bestyrer for sin bror, på gården Lysholm. Detlef blev gift med Margot, hun er født i Vollerup, den 12. april 1940.

Da hans bror Heinrich Jepsen overtog Lysholm, købte de huset, Vandmøllevej 7, og opstartede en forretning med spidstegning af vildsvin. Han var ved lidt af en tilfældighed, blevet “medhjælpe ” hos den navnkundige skovfoged, Troels Trier Mørck, da han ved en festlig lejlighed var ved at stege vildsvin. Da skovfogeden flyttede fra Nygård, overtog Detlef Jepsen dette hverv. Først var det foreninger i det sønderjydske område, og senere blev det over det ganske land.  De har udvidet med okse- lamme- svinekød og kyllinger. Detlef Jepsen købte Notmarkhus ca. 1995, og bor stadig i Elstrupskov. Deres søn Claus Jepsen og Gitte har nu overtaget al grillstegning og udbringning af mad. Margot og Detlef Jepsen koncentrerer sig nu om Notmarkhus, og de har rigeligt at bestille

1) Claus Jepsen, er samlever med Gitte Mikkelsen, de bor på Bommerlund
2) Christel er gift med Benjamin Jansen, en søn af Poul Jansen Mårvænget 4 “Muta-in- Brass” de bor Bakken 54 i Guderup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *